تلفن: +985138554285

فکس: +985138470718

پشتیبانی و فروش: +989155177027 

امور نمایندگان : +989901154285

سایت سامانه آنلاین مشتریان پارکینگ: www.ParkingSite.info

آدرس ایمیل شرکت: info@PersianCode.Net

کانال تلگرام: ParkingSoftDelta@

آدرس دفتر مرکزی: مشهد-سه راه فلسطین-بین دستغیب 8 و 3 راه فلسطین-پلاک168