در این برگه نوشته های خود را منتشر میکنیم

اکتبر 11, 2019

بهترین مکان جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ

بهترین مکان جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ در پیدا کردن بهترین مکان جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ برای نرم افزار مدیریت پارکینگ […]
سپتامبر 28, 2019

شناسایی آستانه تشخیص پلاک در دوربین پلاک خوان

  شناسایی آستانه تشخیص پلاک در دوربین پلاک خوان در مقاله قبلی تنظمات دوربین پلاک خوان را برای نرم افزار پلاک خوان در حالتها و کیفیتهای […]
سپتامبر 14, 2019

بهترین تنظیمات دوربین پلاک خوان

بهترین تنظیمات دوربین پلاک خوان مقاله ای که میخوانید یک تحقیق واقعی درباره نحوه تنظیم و عملکرد و نصب دوربین جهت کاربرد پلاک خوانی است. شاید […]
آگوست 22, 2019

APNR و نحوه تشخیص پلاک

APNR و نحوه تشخیص پلاک   تشخیص  پلاک با توجه به اطلاعات ارسالی از دوربین پلاک خوان   یا فیلم میتواند انجام پذیرد و کارکتر ها را […]