در این برگه نوشته های خود را منتشر میکنیم

مارس 29, 2019

آموزش کار با تابع substring len replace در sql

آموزش کار با تابع substring len replace در sql در این بخش از آموزش اس کیو ال قصد داریم کار با تابع های داخلی و دستور […]
مارس 26, 2019

آنچه کاربران در اتوماسیون پارکینگ باید بدانند 2

آنچه کاربران در اتوماسیون پارکینگ باید بدانند در ثبت ورود دقت کنید دقت کنید وقتی ثبت ورود را در اتوماسیون پارکینگ بزنید که خودرو به اندازه […]
مارس 23, 2019

آموزش کار با دستور insert update delete در sql

آموزش کار با دستور  select insert update delete در sql در این بخش از آموزش قصد داریم نحوه کار با چهار عمل اصلی (  select insert update […]
مارس 18, 2019

آموزش کار با ساختار های شرطی if case when در sql

آموزش کار با ساختار های دستور شرطی if case when در sql در این بخش از آموزش کار با sql قصد داریم تا ساختارهای شرطی ( […]