در این برگه نوشته های خود را منتشر میکنیم

آوریل 3, 2019

آموزش ساخت تابع در sql اس کیو ال تابع فاکتوریل در sql

آموزش ساخت تابع توابع در sql اس کیو ال تابع فاکتوریل در sql در این بخش از آموزش کار با sql به ساخت تابع در sql و […]
مارس 29, 2019

آموزش کار با تابع substring len replace در sql

آموزش کار با تابع substring len replace در sql در این بخش از آموزش اس کیو ال قصد داریم کار با تابع های داخلی و دستور […]
مارس 26, 2019

آنچه کاربران در اتوماسیون پارکینگ باید بدانند 2

آنچه کاربران در اتوماسیون پارکینگ باید بدانند در ثبت ورود دقت کنید دقت کنید وقتی ثبت ورود را در اتوماسیون پارکینگ بزنید که خودرو به اندازه […]
مارس 23, 2019

آموزش کار با دستور insert update delete در sql

آموزش کار با دستور  select insert update delete در sql در این بخش از آموزش قصد داریم نحوه کار با چهار عمل اصلی (  select insert update […]