در این برگه نوشته های خود را منتشر میکنیم

فوریه 1, 2020

کلید میانبر چاپ قبض در اتوماسیون پارکینگ

تعریف کلید میانبر چاپ قبض در اتوماسیون پارکینگ در نسخه منتشر شده مهر ماه 1398 این امکان اضافه شده است که شما میتوانید در اتوماسیون پارکینگ […]
اکتبر 25, 2019

جانمایی دوربین پلاک خوان در پارکینگ خودرو سواری

جانمایی دوربین پلاک خوان در پارکینگ خودرو سواری اکنون با توجه به اطلاعات و دانش مقاله های و حالتهای گفته شده به جانمایی دوربین پلاک خوان […]
اکتبر 11, 2019

بهترین مکان جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ

بهترین مکان جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ در پیدا کردن بهترین مکان جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ برای نرم افزار مدیریت پارکینگ […]
سپتامبر 28, 2019

شناسایی آستانه تشخیص پلاک در دوربین پلاک خوان

  شناسایی آستانه تشخیص پلاک در دوربین پلاک خوان در مقاله قبلی تنظمات دوربین پلاک خوان را برای نرم افزار پلاک خوان در حالتها و کیفیتهای […]