آموزش کار با گزارشات امنیتی اتوماسیون پارکینگ

آموزش کار با گزارشات امنیتی اتوماسیون پارکینگ

این نوع گزارشات بصورت نامحسوس تهیه میشوند و غیر قابل دسترسی برای تغییر چه از سوی مدیر و چه از سوی کاربران هستند:

  • گزارش ورود و خروج کاربران

این گزارش نامحسوس ورود و خروج کاربران (مدیران یا مهمانان) را ثبت میکند.این ثبت در اتوماسیون پارکینگ بر اساس ساعت و تاریخ ورود و خروج انجام میگیرد.میتوانید با تعیین بازه مشخص گزارش دقیقی از ثبت ورود و خروج کاربران داشته باشید:

گزارشات امنیتی اتوماسیون پارکینگ

  • گزارش ورودهای نامعتبر کاربران

این گزارش حالت پیشگیری قبل از واقعه را دارد! دیده شده در برخی پارکینگها ، کاربران رمز عبور مدیر پارکینگ را در هنگام ورود به کاربری از روی دست او برداشته و اقدام به ورود و حذف و تغییر قبوض میکنند.

نگران نباشید ما هم تغییرات را برایتان گزارش میکنیم و هم اگر کاربر خاطی با دقت رمزتان را برنداشته باشد در هنگام ورود چندبار ورود ناموفق را ثبت میکند که در این گزارش به شما نشان داده میشود که در چه روزی و چه ساعتی قصد ورود به کاربری مدیر یا هر کاربری شده است:

گزارشات امنیتی اتوماسیون پارکینگ

 

  • گزارش تغییرات قبوض

یک تغییر خارج از رویه معمول این روال تغییر را برای شما گزارش میدهد، این رویه های خارج از معمول شامل: ویرایش قبض، انصراف از خروج، حذف قبض،تغییر تعرفه و از هر چیزی که منجر به تغییر مبالغ قبوض گردد، این گزارش بصورت نامحسوس تهیه و به هیچ وجه قابل دسترسی و تغییر توسط کاربری نیست:

  • گزارش تطبیق پلاک

در این گزارش میتوانید صحت درستی پلاکهای ورودی و خروجی با یک کارت را بسنجید، در واقع این گزارش در اتوماسیون پارکینگ به شما میگوید که آیا همان کارتی که هنگام ورود برای یک پلاک خاص صادر شده در هنگام خروج تحویل شده است یا خیر:

  • گزارش تردد نامحسوس

داشتن یک چشم مخفی بنام دوربین پلاک خوان برای ثبت تردد فواید زیادی برای شما بهمراه خواهد داشت، کاربر شما در هنگام ورود چه کارت بزند و چه کارت نزند دوربین عمل ثبت پلاک را در جایی دور از دسترس کاربر ثبت میکند. این پلاکها در گزارش تردد نامحسوس برای مدیران در دسترس است، میتوانید از این گزارش برای راست آزمایی تعداد ورود – خروج پارکینگ، گزارش تردد یک پلاک خاص برای نیروهای امنیتی کشور، دانستن ساعت پلاک ورودی یا حجم تردد یک پلاک در پارکینگ استفاده نمود.

در گزارش زیر در بازه زمانی مشخص از یک کاربری برای یک پلاک در هنگام ورود گزارش ارائه شده است. میتوانید هرکدام از آیتمها را به دلخواه خود نیز تغییر دهید: