آنچه کاربران در اتوماسیون پارکینگ باید بدانند 2

آنچه کاربران در اتوماسیون پارکینگ باید بدانند

  • در ثبت ورود دقت کنید

دقت کنید وقتی ثبت ورود را در اتوماسیون پارکینگ بزنید که خودرو به اندازه کافی در دید دوربین بوده و پلاک بر روی صفحه اصلی نقش بسته شده است. بعضا دیده شده کاربران در هنگام شلوغی دقت نمیکنند که کارت یا قبضی که صادر میکنند برای کدام خودرو است، کارت را روی ریدر قرار میدهند قبض صادر میشود در حالیکه هنوز خودروی قبلی در تصویر است و پلاک خودرویی که برایش قبض صادر کرده اید شناسایی نشده که هیچ حتی خودرو هم دیده نمیشود!!! پس دوربین برای چیست؟!

بیایید بررسی کنیم چرا دوربین نصب میکنیم و عجله شما چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟

دوربین نصب میکنیم که:

  • کارتی که ثبت میشود با پلاک باشد که اگر کارتی هنگام خروج با خودرو یکسان نبود سیستم به شما اخطار دهد.

  • اگر راننده ای کارت خود را گم کرد بتوانید با جستجوی پلاک کارت را خروج و باطل کنید و سپس راننده را پشت فرمان خودرو مشاهده کنید و مطمئن شوید.

  • به شما در شناسایی پلاکهای سرقتی، ممنوعه ،فراری و امثالهم یاری دهد.

در یک کلمه استفاده از دوربین و کارت امنیت پارکینگ شما را به 100درصد افزایش میدهد؛ اگر در هنگام ثبت ورود عجله کنید چه اتفاقی می افتد؟

  • سیستم خروجی با کشیدن کارت عدم تطابق را گزارش میکند در حالیکه دارنده کارت همان خودرو است علت این است که شما پلاک خودرو قبل را برای او ثبت کردید! با اینکار با بالارفتن اخطارهای عدم تطابق کاربر خروجی به اخطارهای عادت کرده و اگرهم خودروی دزدی خارج شود متوجه نخواهد شد!

  • اگر راننده ای کارت خود را گم کرده باشد با جستجوی پلاک با دوربین پلاک خوان یا پلاک او را نمیابید و یا اگر یافتید قطعا کارت اشتباهی را خروج میزنید زیرا با عجله ای که شما داشتید پلاک این خودرو را برای خودروی بعدی ثبت کرده اید! و حالا کارت اشتباهی را خارج و ابطال میکنید.بعد از مدتی دارنده کارت ابطال شده که هنوز در پارکینگ است برای خروج از پارکینگ مراجعه میکند، چه اتفاقی می افتد ؟ یا کارت نا معتبر است و یا کارت ورود میخورد!

به همین راحتی با یک عجله کل روند کار پارکینگ و امنیت پارکینگ را از بین بردید! بهتر است بدانید وقتی عجله میکنید فقط شما عجله دارید نه راننده پس با اینکار سرعت ورود و خروج را هم افزایش نداده اید! فقط امنیت پارکینگ را به خطر انداخته اید.

  • کاربران خروجی اخطارها را جدی بگیرید

بعضا دیده شده است کاربران خروجی در دریافت علامت قرمز عدم تطابق پلاک واکنشی نشان نمیدهند! اگر قرار بود که به این پیام مهم دقت نکنید پس اینهمه هزینه برای تامین امنیت برای چه بود؟

در هنگام دریافت علامت قرمز عدم تطابق عکس گرفته شده ورودی را با خودرو و پلاکها تطابق دهید. امنیت پارکینگ از کار شما و سرعت عملتان مهمتر است.

  • کلیات گزارش تحویل شیفت

اطلاعات موجود بر روی گزارش تحویل شیفت را برای خود نگه دارید. هنگام خروج با آخرین ورود و خروجهای دقت کنید تا مطمئن شوید کسی با کاربری شما وارد نشده است.

نیاز به جمع و تفریق در نرم افزار ندارید. همه آنها در این گزارش گنجانده شده است، پس این گزارش علاوه بر بالابردن امنیت کاربریتان وقت شما را هم صرفه جویی کرده است.

هنگامی تحویل شیفت را کلیک کنید که واقعا قصد تحویل شیفت را دارید. این گزارش برای آن نیست که هر وقت دوست داشتید کلیک کنید تا بفهمید دخلتان درست است یا خیر؟ برای آنست که واقعا شیفت را تحویل دهید.

  • سعی کنید از روش جاری نرم افزار خارج نشوید

اعمالی از قبیل سعی در ورود با نام کاربری دیگری، تغییر تعرفه، ساعتهای ورود و خروج، انصراف از خروج، حذف و از این قبیل موارد که خارج از رویه ورود و خروج معمولی خودرو است روشهای غیر جاری نرم افزار بحساب می آیند که در گزارشات امنیتی به مدیر گزارش داده شده و جزء به جزء عملیاتی که انجام داده اید ثبت و گزارش میشوند.

زمانهای ورود و خروج شما به نرم فزار نیز از مواردی هستند که در سیستم کنترل تردد درج و در گزارشات امنیتی برای مدیران قابل رویت هستند.

  • عدم برقراری ارتباط چشمی با راننده

معمولا ارتباطهای چشمی که در هنگام ورود خودرو کاربر با راننده برقرار میکند به ضرر پارکینگ خواهد شد. با ارتباط چشمی و یه احوالپرسی ساده حداقل 2 ثانیه از سرعت ورود خودروها به پارکینگ کاسته خواهد شد.

در یک آزمایش ساده که انجام دادیم برای پارکینگ با تردد بالا هر 5 ثانیه یک خودرو برقراری رابطه چشمی با راننده میانگین 3.1 ثانیه سرعت تردد را کندتر کرد!

از این رو پارکینگهایی با حجم ترافیکی سنگین (هر ده ثانیه یک تردد یا بیشتر) سعی کنید مشتری مداری را کنار بگذارید و مثل یک ربات فقط کارت را به راننده تحویل دهید و تمام.