انواع ثبت ورود در اتوماسیون پارکینگ

چگونگی ثبت ورود در اتوماسیون پارکینگ

تقسیم بندی اطلاعات موجود بر روی صفحه اصلی

قسمت 1 منوهای اتوماسیون پارکینگ

قسمت 2 اطلاعات قبض ورودی و خروجی

قسمت 3 پلاکهای تشخیصی و ثبتی وارد و خارج شده

قسمت 4 اطلاعات مهم جاری

قسمت 5 لیست خطاهای کشف شده

قسمت 6 وضعیت کلی جاری اتوماسیون پارکینگ

امکانات عملیاتی موجود بر صفحه اصلی

  • عملیات ثبت ورود

    • ثبت ورود با کارت RFID

قبل از ثبت ورود مطابق دستورالعمل باید کارتها را برای اتوماسیون پارکینگ تعریف کرده باشید. وقتی خودرو در صفحه دوربین مشاهده و پلاک تشخیص داده شده بصورت کامل بر روی صفحه اصلی نرم افزار ظاهر شد کارت را به دستگاه ریدر نزدیک کنید(5 سانتیمتری دستگاه)، مهم نیست که ریدر پشت شیشه یا پشت یک میز چوبی قرار گرفته است. مابقی ثبت ورود را مطابق دستور العمل صفحه دریافت پلاک (5.3.1.7) ادامه دهید و پس از آن ادامه کار را مطابق دستورالعمل از ادامه عملیات پس از صفحه دریافت پلاک(5.3.1.8) ادامه دهید.

پس از ثبت کارت شماره کارت در بالای سمت راست بخش میانی (بخش1) نمایش داده میشود.

میتوانید برای ثبت ورود از دو ریدر استفاده کنید تا جهت سهولت برای ورود و خروج و یا استفاده از ریدر مخصوص دارندگان کارتهای رایگان و یا رانندگان اشتراکی نصب کنید. این قابلیت بیشتر در پارکینگهای چند کاربره استفاده میشود.

  • ثبت ورود با کارت مایفر

استفاده از این کارتها مشابه استفاده کارتها در بخش ثبت ورود با کارت RFID(5.3.1.1) میباشد.

  • ثبت ورود با کارت بارکدی

استفاده از این کارتها مشابه استفاده کارتها در بخش ثبت ورود با کارت RFID(5.3.1.1) میباشد با این تفاوت که در حالت استفاده از بارکد باید صفحه اصلی نرم افزار بالا باشد و مکان نمای اتوماسیون پارکینگ بر روی شماره کارت منوی سریع بخش پایین سمت چپ فعال باشد:

ثبت ورود کارت rfid اتوماسیون پارکینگ

  • ثبت ورود با شماره کارت

میتوانید بجای استفاده از ریدرهای بارکد مایفر یا rfid شماره کارتهایی در نرم افزار تعریف کنید و برای ورود و خروج شماره کارت را در بخش شماره کارت منوی سریع وارد کنید و با زدن کلید <Enter> عملیات ثبت ورود –خروج را انجام دهید.این روش بسیار قدیمی بیشتر برای کار راه اندازی حالتی است که احیانا ریدر نتوانند کارت را بخوانند.استفاده از این روش دستی دارای ضریب خطای بالای زیادی است.

  • ثبت ورود با صدور قبض بارکدی

صدور قبض بارکد دار یا قبض خودکار با تنظیم از بخش تنظیمات فعال خواهد شد، با توجه به تنظیمات انجام شده بمحض مشاهده پلاک نرم افزار شروع به پردازش با دقت و سرعت و یا سرعت به چاپ قبض میکند. این قابلیت بیشتر در پارکینگهای شلوغ و پر تردد استفاده میشود .

قبض بارکدی

میتوان از فشار کلید F1 برای این منظور نیز استفاده کرد.

اطلاعت موجود بر روی قبض شامل ساعت ، تاریخ، شماره پلاک ، پیش پرداخت و از این قبیل میباشد. بهمراه این اطلاعات بارکدی بر روی قبض وجود دارد که شماره این بارکد بر روی آن نوشته شده است که در صورت ناخوانا بودن یا مخدوش بودن بارکد میتوان برای خروج به آن عدد مراجعه کرد و آنرا در کارت منوی سریع وارد و عملیات خروج را انجام داد.