شناسایی آستانه تشخیص پلاک در دوربین پلاک خوان

 

  • شناسایی آستانه تشخیص پلاک در دوربین پلاک خوان

شناسایی آستانه تشخیص پلاک در دوربین پلاک خوان

شناسایی آستانه تشخیص پلاک در دوربین پلاک خوان

در مقاله قبلی تنظمات دوربین پلاک خوان را برای نرم افزار پلاک خوان در حالتها و کیفیتهای مختلف بررسی کردیم تا بهترین حالتها را بیابیم، اکنون در این مقاله میخواهیم از هر رزولوشن دوربین در 3 کیفیت متفاوت و در دو حالت فیکس (زاویه دید باز 80 درجه با فاصله کانونی 3.6 میلیمتری) و در حالت زوم حداکثر (با زاویه دید 30 درجه با فاصله کانونی 10 میلیمتری) بررسی نماییم که نرم افزار پلاک خوان از چه فاصله ای میتواند تشخیص پلاک را آغاز نماید، نتیجه کلی تحقیقات ما را در جدول زیر مشاهده میکنید:

شماره ردیف

رزولوشنResolution

تعداد فریم در ثانیه FPS

کیفیت Quality

شروع شناسایی در زوم حداکثر (به متر)

شروع شناسایی در حالت فیکس(به متر)

مدت زمان شناسایی پلاک(میلی ثانیه)

درصد مصرف پردازنده CPU USage

1

3

10

عالی

23

8.5

2500

75

2

3

15

معمولی

21

8

1600

73

3

3

10

بد

19

7

1000

65

4

2

15

عالی

19

7

1000

73

5

2

10

معمولی

19

7

600

55

6

2

15

بد

17

6.5

800

60

7

1

15

عالی

12

4.5

400

43

8

1

15

معمولی

12

4.5

200

38

9

1

15

بد

11

4

200

30

نتیجه گیری:

با کمی دقت در داده های جدول به وضوح مشخص است که مدت زمان شناسایی پلاک به ازای هر  مگا پیکسل رزولوشن بالاتر تا 2.5 برابر افزایش پیدا کرده است و نیز در کیفیت تصاویر عالی و معمولی تفاوت چندانی دیده نمیشود، اما تفاوت فاحشی بین حالتهای زوم و فیکس دیده میشوند. با یک مثال ساده این تفاوت را بررسی میکنیم : مدت زمان لازم برای پیدا کردن یک پلاک در بدترین کیفیت در 1 مگا پیکسل زوم در فاصله 8.5 متری 200 میلی ثانیه است و برای پیدا کردن همان پلاک در همان فاصله در یک دوربین فیکس احتیاج به 3 مگا پیکسل با کیفیت حداکثر و 2500 میلی ثانیه زمان نیاز است! تقریبا 13 برابر و از طرفی مصرف پردازنده نیز 2.5برابر خواهد شد! با این مشاهده نیاز ما برای استفاده از دوربینهای وریفوکال (لنز متغیر) واضح است.

باتوجه به مدت زمان سپری شده برای تشخیص یک پلاک توسط نرم افزار پلاک خوان و یکسان بودن فاصله آستانه تشخیص پلاک[1]  رزولوشن 3 مگاپیکسل به صرفه نیست پس استفاده از دوربین 3 مگاپیکسل صرفا جهت داشتن لنز بهتر در شناسایی پلاک در اتوماسیون پارکینگ مناسب هستند، بنابراین ردیفهای 1 و2 و3 از لیست ما حذف خواهند شد.

با مقایسه 4 و5  با توجه به اینکه شماره 5 درصد مصرف سی پی یو کمتر با متراژ بالاتر شناسایی پلاک دارد پس مورد 5 نسبت به شماره 4 بهتر و نیز در مقایسه مصرف پردازشگر و بهتر بودن متراژ شناسایی نسبت به مورد 6 بنابراین شماره 5 از همه گزینه ها در رزولوشن 2 مگا پیکسل بهتر خواهد بود.

با مقایسه رزولوشن 1 مگا پیکسل شماره ردیف 8 از 7 بهتر خواهد بود چرا که آستانه شناسایی پلاک هر دو یکی میباشد اما در شماره 8 میزان درصد مصرف کمتری از cpu را خواهد داشت، و در مقایسه شماره ردیف 8 و 9 با از دست دادن 1 متر از آستانه شناسایی پلاک 8 درصد از مصرف پردازنده خواهیم کاست ، پس میتوان نتیجه گرفت که استفاده از گزینه 9 برای سیستمهای با cpu  ضعیفتر و گزینه 8 برای cpu  قویتر مناسب خواهند بود.

اگر هدف از پلاک خوانی متراژهای دور دستتر باشد میتوانید از 2 مگا پیکسل گزینه 5 استفاده کنید، بنابراین با فیلتر کردن گزینها میتوانیم از جدول زیر برای تنظیم دوربین خود برای تشخیص پلاک در اتوماسیون پارکینگ یا نرم افزار تشخیص پلاک خودرو در نرم افزار کنترل تردد استفاده کنیم:

رزولوشن resolution

تعداد فریم در ثانیه fps

کیفیت quality

آستانه شناسایی پلاک (متر) در حالت زوم

زمان شناسایی پلاک (میلی ثانیه)

درصد مصرف پردازنده cpu usage

شرح

2M

10

معمولی

19

600

55

شناسایی از فاصله دورتر

1M

15

معمولی

12

200

38

شناسایی از فاصله معمولی با پردازنده معمولی

1M

15

بد

11

200

30

شناسایی از فاصله معمولی با پردازنده ضعیف

[1] منظور فاصله ای است که در آن قاب پلاک شناسایی میگردد که معمولا عمل شناسایی پلاک 1تا 2 متر پس از آن انجام میشود (آستانه تشخیص دوربین پلاک خوان)