آموزش تصویری ویرایش حذف فیلد جدول در sql

آموزش تصویری ویرایش کردن و حذف فیلد از جدول در sql

آموزش کار با sql اس کیو ال

برای ویرایش کردن فیلد های جدول در sql میتوانیم از دو روش استفاده کنیم:

1- روش اول ویرایش جدول در sql :

   با استفاده از managment studio بدون نوشتن کوئری

در این روش لیست جداول را از منوی درختی سمت چپ در sql  باز میکنیم و سپس بر روی جدول مورد نظر کلیک راست کرده و بر روی design کلیک میکنیم:

ویرایش فیلد جدول در sql

اکنون فیلد برای کد ملی را در جدول فرزندان اضافه میکنیم:

آموزش تصویری ویرایش جداول در sql

اگر برای اولین بار است که جدولی را ویرایش میکنید به احتمال زیاد به پیام خطای زیر برمیخورید:

خطای ذخیره نشدن ویرایش تغییرات جدول در sql

نگران نباشید، برای رفع مشکل خطای Saving changes is not permitted در sql ( ذخیره نشدن تغییرات در جدول در sql ) که به معنی عدم اجازه ذخیره تغییرات میباشد مراحل زیر را طی کنید:

از منوهای بالای صفحه گزینه options از منوی tools را انتخاب کنید

از منوی درختی سمت چپ بخش designers را باز کرده سپس Table and database را انتخاب کنید

اکنون از گزینهای سمت راست تیک بخش prevent savig changes را بردارید:

رفع مشکل خطای Saving changes is not permitted در sql

اکنون کلید OK را فشار دهید.

حالا میتوانید ذخیره سازی را مجدد انجام دهید.

2- روش دوم ویرایش جدول در sql :

در این روش از نوشتن کوئری ( استفاده از کد برای ویرایش جدول در sq ) برای تغییرات در جداول استفاده میکنیم.

برای این منظور از منوی سمت چپ بالا New query را انتخاب میکنیم تا یک کوئری جدید باز شود.

اکنون برای افزودن فیلد جدید به جدول از کد زیر استفاده میکنیم:


alter table tblEmployee add [NationalCode] nvarchar(50)

در کد بالا یک فیلد جدید بنامه کد ملی (NationalCode ) از نوع داده رشته به طول 50 به جدول کارمندان اضافه کردیم.

اگر در انتها از عبارت Not Null استفاده میکردیم یعنی اجازه تهی بودن را از فیلد ایجاد شده گرفته ایم.

اکنون میتوانیم با کد زیر یک فیلد ایجاد شده را از جدول دلخواه در sql حذف کنیم:


alter table tblEmployee drop column [NationalCode]

برای حذف کردن یک ستون ( فیلد ) در جدول sql از دستور drop column استفاده میکنیم.

برای تغییر دادن نوع داده فیلد یا ستون در جدول در sql از کد زیر استفاده میکنیم:


alter table tblEmployee alter column [NationalCode] nvarchar(11) not null

در کد بالا نوع کد ملی را به 11 کاراکتری تغییر دادیم و اجازه ورود عبارت تهی را از کاربر گرفته ایم.

اکنون جدول کارمندان بشکل زیر تغییر شکل یافت:

اضافه کردن تغییر دادن نوع ستون فیلد در sql

برای افزودن اضافه کردن ایجاد جدول جدید با کد نویسی از دستور Create Table در کوئری sql به شکل زیر استفاده میکنیم:

میخواهیم جدول جدید در sql ایجاد کنیم که تاریخ استخدام و وضعیت در حال کار بودن هر کارمند را مشخص کند


CREATE TABLE [dbo].[tblRecruitment](
   [idRecruitment] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
   [idEmployee] [int] NOT NULL,
   [dateRecruitment] [nvarchar](10) NOT NULL,
   [workState] [bit] NULL,
CONSTRAINT [PK_tblRecruitment] PRIMARY KEY CLUSTERED 
([idRecruitment] ASC)) ON [PRIMARY]

در ایجاد جدول فوق فیلد idRecruitment را کلید اصلی تعیین کردیم.

با کد بالا جدول زیر ساخته شده است:

ایجد درست کردن جدول جدید با کد نویسی در sql

برای حذف کردن کلی یک جدول یا یک ویو از دیتا بیس sql از دستور drop استفاده میکنیم:


drop table tblRecruitment

برای دانلود تغییرات جدید داده شده در آموزش فوق را از لینک زیر دانلود کنید.

برای آموزشهای تکمیلی تصویری sql نیز مارا دنبال کنید.

دانلود دیتابیس ویرایش حذف ستون فیلد در sql