راهکار پارکینگهای پر تردد

راهکار پارکینگهای پر تردد و شلوغ

این پارکینگها دارای ظرفیت بیش از 2000 خودرو میباشد که مساحتی بیش از 2 هکتار را داراست.

تردد در پارکینگهای قبضی پر تردد و شلوغ بیش از 3000 خودرو در روز میباشد.

در پارکینگهایی که دارای ظرفیت بسیار زیاد هستند و هم تردد آنها بالا بوده و یا فصلی هستند استفاده از اتوماسیون پارکینگ قبضی از نظر قیمت مرقون به صرفه میباشد.

پارکینگهایی مثل پارکینگ اربعین شلمچه چزابه مهران (با ظرفیتهایی هر کدام بیش از 20.000 خودرو) و از این قبیل که فقط در ایام اربعین بر پا شده و پذیرای زائرین میباشند این نمونه از پارکینگها میباشند.

در پارکینگهای پر تردد و بزرگ از چند درب ورود و چند درب خروج بصورت همزمان برای جلوگیری از ازدحام جمعیت استفاده میشود.

برای این پارکینگهای خاص نرم افزار جانبی برای چیدمان خودرو در نظر گرفته شده که با پر شدن هر لاین مشخص میکند هر خودرو دقیقا در ردیف و سط پار کرده است.

در این روش یک سرور مجزا در نظر گرفته میشود تا اطلاعات را در یک سیستم متمرکز کنیم.

کلاینتها یا سیستمهای ورودی و خروجی به سرور متصل میشوند.

در سیستمهای قبضی نرم افزار با مشاهده پلاک قبض پارکینگ را صادر میکند که شماره پلاک و بارکدی بر روی آن درج شده است.

در هنگام خروج قبض به کاربر ارائه شده و توسط بارکد خوان خروج و محاسبه انجام میگردد.

نمونه قبض پارکینگ اربعین

عملیات ورود و خروج از نگاه رانندگان:

راننده به محض ورود قبض خود را از کاربر دیافت میکند.

راننده با راهنمایی پارکبانان خودرو خود را در محل مربوطه پارک میکنند.

پس از مراجعه چنانچه راننده موفق به پیدا کردن محل پارک خود نشود به کانکس “از من بپرس” مراجعه کرده و کاربر سیستم با مراجعه به نرم افزار چیدمان محل پارک خودروی راننده را به او میگوید.

راننده پس از مراجعه به محل خروج قبض خود را ارائه و با کاربر تسویه حساب میکند.

مبلغ محاسبه شده توقف خود را نیز بر رو تابلو نمایشگر مبلغ مشاهده میکند.

عملیات ورود و خروج از نگاه پارکبان کاربران :

با نزدیک شدن خودرو به درب ورودی شماره پلاک خودرو بر روی صفحه نرم افزار نمایان شده و قبض چاپ میشود.(میتوان عملیات چاپ قبض را با فرمان از طرف کاربر تنظیم نمود)

کاربر قبض چاپ شده را به راننده خودرو ارائه میکند.

هنگام خروج راننده ، پارکبان قبض ورودی را بر روی بارکد خوان قرار داده و مبلغ محاسبه میشود.

مبلغ محاسبه شده و عکس ورودی بر روی صفحه نشان داده میشود.

عملیات ورود و خروج از نگاه اتوماسیون پارکینگ :

در هنگام ورود خودرو دوربین از فاصله 10 متری شروع به شناسایی پلاک میکند.

با توقف خودرو پشت راهبند و زدن کارت ورود بصورت همزمان :

 • ثبت عکس ورودی در کامپیوتر سرور

 • شناسایی دقیق پلاک و ثبت آن

 • چاپ قبض و ثبت مشخصات دقیق

 • محاسبه ظرفیت باقیمانده پارکینگ و نمایش آن

 • باز کردن راهبند ورودی

در هنگام خروج خودرو دوربین از فاصله 10 متری شروع به شناسایی پلاک میکند.

با توقف خودرو پشت راهبند و زدن کارت خروج بصورت همزمان :

 • شناسایی دقیق پلاک و ثبت آن

 • اسکن بارکد قبض و پیدا کردن قبض ورودی

 • نمایش تصویر ورود خودرو از سیستم سرور

 • تطابق پلاک ورودی با پلاک خروجی کنونی

 • محاسبه و ذخیره کارت خارج شده و مبلغ آن

 • محاسبه ظرفیت باقیمانده و نمایش آن

 • نمایش مبلغ قابل پرداخت بر روی تابلو سگمنت مبلغ قابل پرداخت

 • باز کردن راهبند خروجی