پارکینگهای چند کاربره

راهکار پارکینگهای چند کاربره (چند کاربر برای ثبت ورود و خروج)

این پارکینگها که ظرفیت بالاتری دارند (حدود 500خودرو یا بیشتر) و ترددهای این پارکینگها بالاتر است.

تردد این پارکینگها به 2000 خودرو در روز میرسند بهترین راهکار برای داشتن یک اتوماسیون پارکینگ است.

در پارکینگهای چند کاربره کاربرهای مختلفی برای ثبت ورود و خروج وجود دارند.

یکی از کامپیوترها بعنوان سرور و بقیه کلاینت میباشند که معمولا درب ورود که به سرعت بالاتری احتیاج دارد بعنوان سور انتخاب میشوند.

در راهکار پارکینگهای چند کاربره کلاینتها اطلاعات خود را به سرور منتقل میکنند و نیز اطلاعات خود را از سرور دریافت میکنند.

عملیات ورود و خروج به نسبت پارکینگهای تک کاربره سریعتر است.

سرعت عملیات در این سیستم به بالا بودن سرعت کامیوترها و نیز پهنای باند بالا بستگی دارد.

عملیات ورود و خروج از نگاه رانندگان:

خودرو پس از متوقف شدن در پشت راهبند کارت ورودی خود را از پارکبان دریافت میکند و سپس وارد پارکینگ میشود.

برای خروج نیز راننده میتواند یکی از دربهای خروجی را انتخاب کند و در پشت راهبند خروجی توقف میکند و کارت خود را

به پارکبان پشت سیستم ارائه میکند.

مبلغ قابل پرداخت بر روی صفحه نمایش مبلغ نشان داده میشود و پس از تسویه حساب از پارکینگ خارج میشود.

عملیات ورود و خروج از نگاه پارکبان کاربران :

با نزدیک شدن خودرو به درب ورودی شماره پلاک خودرو بر روی صفحه نرم افزار نمایان میشود.

کاربر کارت ورودی را بر روی دستگاه کارتخوان پارکینگ قرار میدهد و راهبند باز میشود.

هنگام خروج راننده ، کاربر کارت پارکینگ را از راننده دریافت و بر روی دستگاه کارتخوان قرار میدهد.

مبلغ محاسبه شده و عکس ورودی بر روی صفحه نشان داده میشود.

کاربر پس از دریافت مبلغ از راننده راهبند را باز میکند.

عملیات ورود و خروج از نگاه اتوماسیون پارکینگ :

در هنگام ورود خودرو دوربین از فاصله 10 متری شروع به شناسایی پلاک میکند.

با توقف خودرو پشت راهبند و زدن کارت ورود بصورت همزمان :

 • ثبت عکس ورودی در کامپیوتر سرور

 • شناسایی دقیق پلاک و ثبت آن

 • ذخیره شماره کارت و تاریخ و ساعت ورود

 • محاسبه ظرفیت باقیمانده پارکینگ و نمایش آن

 • باز کردن راهبند ورودی

در هنگام خروج خودرو دوربین از فاصله 10 متری شروع به شناسایی پلاک میکند.

با توقف خودرو پشت راهبند و زدن کارت خروج بصورت همزمان :

 • شناسایی دقیق پلاک و ثبت آن

 • نمایش تصویر ورود خودرو از سیستم سرور

 • تطابق پلاک ورودی با پلاک خروجی کنونی

 • محاسبه و ذخیره کارت خارج شده و مبلغ آن

 • محاسبه ظرفیت باقیمانده و نمایش آن

 • نمایش مبلغ قابل پرداخت بر روی تابلو سیگمنت مبلغ

 • باز کردن راهبند خروجی