آموزش ساخت و کار با کوئری query و پراسیجر در sql

آموزش ساخت و کار با کوئری query و پراسیجر در sql

آموزش کار با sql اس کیو ال

پس از ساخت دیتابیس و جداول در sql اولین قدم در کار با sql ساخت و کار با کوئری query و ایجاد پراسجر ( stored procedure ) در sql میباشد.

معنی و مفهوم کوئری ( query ) چیست ؟

معنی لغوی کوئری بمعنی پرس و جو است. در اصل sql server زبان پرس و جو است.

اینکه ما جدولی را درست میکنیم و داده ها را در آن ذخیره میکنیم در نهایت با استفاده از همین پرس و جو از اس کیو ال میخواهیم تا داده ها را بصورت دلخواه برای ما نمایش یا ارسال کند.

اکنون برای آشنایی بیشتر با مفهوم کوئری ( query ) پرس و جو یک کوئری ساده ایجاد میکنیم:

برای ساخت کوئری ( query ) در sql بر روی دیتابیس خود کلیک راست کنید و گزینه new query را کلیک کنید.

اکنون برای نمایش داده های جدول کارمندان کد زیر را در کوئری query زیر مینویسیم:


select * from tblEmployee

معنی و مفهوم پرس و جوی فوق این است :

انتخاب (یا نمایش ) همه ستونها ( فیلدها ) از جدول کارمندان

با استفاده از کلید ترکیبی CTRL+E و یا علامت ! ( Execute ) میتوانید نتیجه این کوئری را در قسمت پائین صفحه ( Results ) مشاهده کنید:

آموزش ساخت و کار با کوئری query و پراسیجر در sql

با توجه به مفهوم کوئری فوق میتوانید ستونها ( فیلدها )ی مشخص و دلخواهی را برای نمایش انتخاب کنید:


select PersonnelCode,Name,Family,Mobile from tblEmployee

نتیجه اجرای کوئری بالا جدول زیر خواهد بود:

مشاهده نتیجه اجرای کوئری در sql

از کلمه کلیدی where در انتهای دستور query برای اعمال شرط استفاده میکنیم:


select * from tblEmployee where MarriedState=1

مفهوم کوئری بالا بمعنی نمایش همه ستونهای جدول کارمندان با شرط اینکه فیلد MarriedState انها برابر 1 باشد. (نمایش کارمندان متاهل)

پس از پایان کار میتوانید کوئری نوشته شده را بصورت یک پراسیجر برای مراجعات بعدی ذخیره کنید.

آموزش ساخت و ایجاد و کار با پراسیجر در sql :

مفهوم پراسیجر ( procedure ) در sql :

پراسیجر بمعنی لغوی رویه قطعه کدی است که با اجرای کد آن عملیاتی را در sql انجام میدهد که ممکن است تحت این عملیات خروجی به sql برگرداند.

این خروجی ممکن است یک فیلد یک عدد یا رشته یا یک یا چند جدول باشد.

ممکن است تحت عملیات یک پراسیجر چند جدول تغییر کنند و نیز اطلاعاتی حذف یا اضافه گردند.

برای ایجاد و ساخت یک پراسیجر ( procedure ) در sql از ساختار زیر استفاده میکنیم:


create procedure  ورودیها در صورت نیاز) نام پراسیجر)
as
begin
   مجموعه دستورات پراسجر
end

برای مثال کوئری مثال قبل را بصورت یک پراسیجر باز نویسی میکنیم:


create procedure tblEmployeeMarried
as
begin
   select * from tblEmployee where MarriedState=1
end

با اجرای دستور فوق یک پراسیجر با نام  tblEmployeeMarried در sql ایجاد میشود.

میتوانید پراسیجر های ساخته شده در sql را از مسیر programbility سپس Stored Procedures مشاهده کنید:

آموزش ایجاد و ساخت پراسیجر procedure در sql

نکته : اگر کنسول درختی بخش پراسیجرها باز باشد ممکن است پراسیجر ساخته شده در sql در همان لحظه نمایش داده نشود.

برای نمایش پراسیجر در sql میبایست بر روی گزینه stored procedures کلیک راست کنید و سپسRefresh را کلیک کنید.

دانلود دیتابیس فوق پس از آموزش کار با ساخت و ایجاد کوئری و پراسیجر