آموزش نسخه 5.8.4 نرم افزار مدیریت اتوماسیون پارکینگ

آموزش نسخه 5.8.4 نرم افزار مدیریت اتوماسیون پارکینگ تاریخ انتشار:1398/11/18

تغییر چیدمان گزارش

برای سهولت  در گزارش گیری  مدیران در نرم افزار پارکینگ دسته بندی  گزارش گیری به روز رسانی شد. این دسته بندی بر اساس نوع به  پنج

 دسته ی :

 گزارش بر اساس عملکرد(ریالی کاربران ، ریالی پارکینگ ازمتفرقه)

گزارش عملکرد پارکینگ(ورود،خروج،کارکرد،تردد وقبوض)

کاربران(کارکرد ، کارکرد دسته بندی)

 اشخاص

پیش پرداختها و عودت ها

دسته بندی گردید.

افزودن گزارش کار کرد پارکینگ

در ساختار قبل مدیر نرم افزار اتوماسیون پارکینگ برای دسترسی به   کل تردد های خودرو ها  به تفکیک نوع خودرو اعم از سنگین نیمه سنگین و یا سواری  تک تک آن ها را جدا جدا گزارش گیری میکرد و به صورت دستی آن ها را جمع بندی میکرد  مثلا اگر   در پارکینگ در تاریخ  معین خودرو های تریلی ، چادری، خاور ، و ده تن   تردد داشته باشند برای  دانستن اینکه از هرکدام  از خودرو ها چند دستگاه ورود داشته اند باید هر کدام را جدا گانه  گزارش گیری کرده  و مبلغ کار کرد آن را نیز از گزارش دیگری  بدست آورد و تمام این گزارش ها را به صورت دستی  جمع بندی  کند  و این موجب  پیچیدگی  کار و موجب  سردرگمی و اتلاف زمان مدیر پارکینگ میشد.

 با استفاده از این امکان میتوان خلاصه عملکرد کاربران و تردد های انجام شده در تاریخ مشخص با تفکیک کردن نوع خودرو های ورودی بر اساس تعرفه ثبت شده و تعداد ورود هر کدام را  مشخص کرد. امکان دیگر این نوع گزارش قابلیت چاپ بر روی پرینتر های حرارتی  نیز است.

گزارش کارکرد نرم افزار

تنظیم سایز فونت نرم افزار

در این به روز رسانی تنظیم  اندازه فونت نرم افزار افزوده شد تا توسط مدیر سیستم این اندازه تا 5 درجه قابل کوچک تر و بزرگتر شدن باشد.  میتوان از منوی امکانات قسمت تنظیمات ، زبانه سایر تنظیمات  طبق عکس زیر  به این قابلیت دسترسی داشت .

تنظیم تردد فقط یک خودرو مشترک از بخش تنظیمات ، کنترلر تردد راهبند

 یک از امکانات  نرم افزار ثبت تا 6 پلاک برای یک مشترک است   که در صورت داشتن مجوز تردد این مشترک نرم افزار راهبند پلاک خوان  با هر کدام از این پلاک خودرو های امکان تردد خواهد داشت . در مجتمع های تجاری یا مسکونی برای هر فرد یا  واحد مسکونی یک جای پارک در نظرگرفته میشود. اگر مشترک ثبت شده در نرم افزار بیش از یک خودرو  ثبت شده  در سیستم داشته باشد اگر این امکان  در نرم افزار فعال شده باشد  در صورتی که یکی از خودرو ها  در پارکینگ قرار داشته باشد نرم افزار تشخیص پلاک خودرو اجازه ورود خودرو دوم این مشترک را برای استفاده از جای پارک  دریگر نمیدهد. برای فعال کردن این گزینه از منوی امکانات قسمت تنظیمات ، زبانه تنظیمات عملکرد کنترلر راهبند  میتوان طبق عکس این امکان را به نرم افزار اضافه نمود.