آنچه مدیران باید بدانند در اتوماسیون پارکینگ

  • آنچه مدیران باید بدانند

مواردی که در این بخش به توضیح آن خواهیم پرداخت نتیجه 10 سال تجربه در زمینه تولید نرم افزار پارکینگ  و مدیریت و بهره برداری پارکینگ و نیز بررسی مشکلات و مشاهدات عینی در رابطه با مشتریان اتوماسیون کارتی پارکینگ میباشد.امید است با رعایت و توضیح این نکات کمکی در زمینه مدیریت بهتر پارکینگتان کنید.

  • توجیه کاربران

قبل از شروع کار با نرم افزار کاربران خود را توجیه کنید و نام کاربری و کلمه رمز عبور برای همه آنها ایجاد کنید (‏3.3.4.2تعریف کاربران) و هر کدام را در پاکتی  تحویل دهید.

دقت کنید که برای بالا بردن امنیت کاربران تغییر کلمه رمز عبور را در دامنه دسترسی کاربر قراردهید تا در مواقع احساس خطر آنرا تعویض نماید.

  • چک کردن تغییرات قبوض

بخش امنیتی نرم افزار برای این تهیه شده است که مدیران بدانند در پارکینگشان چه میگذرد؟ برای این منظور حداقل بخش تغییرات قبوض از گزارشهای امنیتی (‏6.7.3) را بررسی کنید. انباشته شدن این تغییرات شما را در مسیر غلطی انداخته و از پارکینگتان غافل میشوید و در آخر با سردرگمی نخواهید فهمید که جریان از چه قرار بود.

  • تحویل شیفت را از کاربر بخواهید

برای بالا بردن امنیت و نفوذتان در پارکینگ پس از هر تحویل شیفت کاربرانتان را موظف کنید که عکس از گزارش تحویل شیفت نرم افزار بگیرند و برای شما ارسال کنند(تلگرام، وات ساپ و از این قبیل). انجام این رویه تا 99% به نظم پارکینگ شما کمک میکند چرا که اطلاعات موجود در این گزارش بسیار حیاتی و مهم برای شماست.

در گزارش تحویل شیفت(‏6.8.7) خواهید دانست که یک کاربر چه زمانی به نرم افزار کنترل و مدیریت پارکینگ وارد و چه زمانی خارج شده است(کنترل تردد کاربر)، مبلغ کارکرد کاربر، ترتیب تحویل شیفت در پارکینگ و تعداد شیفتهای هر کاربر.

  • حسابرسی را یاد بگیرید و اجرا کنید

مفهوم حسابرسی در حسابداری  اینست که آیا گزارشات مالی ارائه شده معتبر هستند یا ساختگی اند؟

برای روشن شدن این مطلب با یک مثال کار را به شما وا میگذاریم:

فرض کنید کاربر شما هر روز که شیفت را تحویل میدهد گزارش تحویل شیفت خود را برای شما ارسال میکند و همان مبلغ را به حساب بانکی شما واریز میکند. پس اگر همه چیز درست باشد بعنوان مثال اگر برگردیم به یک ماه پیش و گزارش کارکرد(‏6.5.7) یک کاربر را بگیریم باز همان اعداد باید گزارش شوند!

اختلاف این اعداد مشخص میکند که یک جای کار میلنگد! به گزارشات امنیتی (‏6.7) و گزارشات تحویل شیفت(‏6.8.7) برگردید و مطمئن باشید مو را از ماست خواهید کشید.