افزایش طول کابل در شبکه چگونه انجام میشود؟

با استفاده از دستگاه های افزایش دهنده طول کابل میتوان بیش از 100 متر را کابل کشی نمود

محدودیت کابل کشی شبکه

 محدودیت کابل کشی در شبکه تا 100 متر است یعنی مستقیما نمیتوان کابل را بیش از 100 متر انتقال داد البته این مقدار در ایده آل ترین حالت در نظر گرفته میشود یعنی کیفیت کابل انتقال دهنده بالا بوده و در محیطی این کابل کشی انجام شود که کمتر نویز الکترو مغناطیسی وجود داشته باشد. در صورتی که کیفیت کابل کمتر شود یا میزان نویز در منطقه کابل کشی بیشتر شود این متراژ نهایی به دلیل افت کیفیت انتقال داده ها کمتر خواهد بود.

راه حل ها

برای حل این مشکل راه حل های مختلفی ارائه شده است :

  • استفاده از سوئیچ در میانه راه: با استفاده از سوئیچ میتوان در انتهای صد متری متراژ صد متر دیگر را نیز اضافه نمود اما این نکته را باید در نظر داشت در نهایت تا 5 سوئیچ میتوان در مسیر قرار داد و نهایتا تا 500 متر انتقال دیتا انجام داد. یکی از مشکلات استفاده از سوئیچ نیاز به تامین برق برای سوئیچ است یعنی علاوه بر کابل کشی باید برای تامین برق سوئیچ محلی را در نظر گرفت
  • استفاده از روش های دیگر انتقال شبکه مانند فیبر یا آنتن: بهترین روش برای انتقال دیتا برای بیش از 500 متر استفاده از آنتن یا فیبر نوری است
  • استفاده از افزایش دهنده کابل: در صورتی که محلی برای تامین برق سوئیچ وجود نداشته باشد باید از کابل poe استفاده نموده و در هر 100 متر از افزایش دهنده poe استفاده نمود . اما در نهایت باز هم میتوان 5 افزایش دهنده استفاده نمود و نهایتا 500 متر نمیتوان تجاوز نمود . مزیت این روش عدم نیاز به تامین برق برای سوئیچ است

مشخصات افزایش دهنده های طول کابل شبکه

این افزایش دهنده ها نیازی به تامین برق نداشته و از برقداخل کابل ها استفاده میکند. و به همین دلیل باید در شبکه های poe از آن استفاده نمود اما میتوان برای شبکه های غیر poe از مبدل های اسپلیتر و اینجکتور استفاده نمود . این دستگاه برای محیط های داخلی طراحی شده و برای کابل کشی در محیطی خارجی نیاز است از باکس های مناسب محیط بیرونی استفاده کرد.

از این وسیله در دوربینهای تشخیص پلاک آنلاین بسیار مورد استفاده قرار میگیرد ، همچنین در دستگاه پارکینگ پلاک خوان و انواع سیستمهای نرم افزار کنترل تردد خودرو استفاده میشود.