امنیت نرم افزار تشخیص پلاک خوان خودرو

امنیت در نرم افزار تشخیص پلاک خوان خودرو هوشمند پارکینگ چونه تامین میشود؟

برا ی فهم این موضوع بهتر است ابتدا احتمال سرقت درپارکینگ را بررسی کنیم:

خودرو سرقت شده چگونه از پارکینگ خارج میشود؟

چگونه میتوان مانع خروج خودرو سرقت شد؟

چگونه میتوان چهره فرد سارق را شناسیایی کرد؟

جواب تمام سوالات بالا در استفاده از نرم افزار پلاک خوان تشخیص پلاک هوشمند در ورودی و خروجی و مهمتر از آن تطبیق پلاک با شماره قبض در خروجی است.

قاعدتا سارق بدون هیچ خبر قبلی و معرفی وارد محیط پارکینگ میشود که این ورود میتواند با استفاده از یک خودرو دیگر نیز باشد

اگر از سیستم نرم افزاری استفاده میکنید ثبت ورود به مشابه سایر رانندگان وخودرو های عادی برای این خودرو نیز انجام میگیرد.پس از وارد شدن خودرو همراه سارق از ضعف سیستم امنیتی و حضور نگهبان استفاده کرده و اقدام به خروج از پارکینگ میکند در این لحظه خروج دو اتفاق ممکن است رخ دهد:

کاربر خودرو وراننده اصلی را میشناسد و متوجه سرقت میشود

کاربر به هر دلیل (ازدحام،خستگی،…) متوجه سرقت نمیشود

سارق کارتی که در هنگام ورود گرفته شده بود را ارئه داده و به راحتی از پارکینگ خارج میشود .

هدف از این مقاله ایجاد لایه های امنیتی برای ممانعت از خروج خودرو سرقت شده است وگرنه به هیچ عنوان نمیتوان مانع ورود سارق به پارکینگ شد!

اگر از سیستم پلاک خوان یا تشخیص پلاک خودرو در ورودی استفاده شود در لحظه ثبت ورود پلاک خودرو به همراه تصویر خودرو وهمچنین شماره کارت ارئه شده به راننده ثبت میگردد.

در هنگام خروج شماره پلاک ورودی و تصویر خودرو ورودی وشماره کارت نشان داده میشود اما تصور کنید خودرو سارق در هنگام ورود همرنگ و هم مدل خودرو سرقت شده باشد ان وقت تفاوت تنها در پلاک خودرو سرقت شده و خودرو سارق در ورود خواهد بود

اما برای ممانعت از خروج خودرو بایستی کاربر خروجی پس از ثبت خروج و فهمیدن پلاک خودرو در ورود پلاک خودرو خروجی را نیز بررسی کند که این امر درعمل کار سختی وزمان بری خواهد بود که سیستم اتوماسیون پارکینگ اینکار را انجام میدهد.

پس در حالت استفاده از نرم افزار پلاک خوان تنها در ورودی هم نمیتوان مانع از خروج خودرو سرقتی شد

امنیت در سیستم نرم افزار تشخیص پلاک خوان خودرو پارکینگ
امنیت در سیستم نرم افزار تشخیص پلاک خوان خودرو پارکینگ

راه حل استفاده از لایه امنیتی تطابق پلاک است

در این امکان نرم افزار به صورت خودکار به کاربر نشان میدهد خودرو مجاز به خروج هست یا خیر

د رهنگام خروج دوربین پلاکخوان خروجی اقدام به پردازش پلاک خودرو در خروجیمیکند و با ثبت کارت خودرو بلافاصله

شماره کارت خروجی با شماره کارت ورودی وشماره کارت ارائه شده توسط راننده تطابق داده میشود

وبا نمایش تصویر خودرو ورودی در کادر های بهرنگ زیر کاربر را اگاه میکند که خودرو مجاز به خروج هست یا خیر

اگر تصویر خودرو در کادر قرمز نشان داده شد یعنی هیچ تطبیق بین پلاک ورودی وخروجی وجود ندارد و ممکن است سرقتی در حال رخ دادن باشد

اگر تصویر ورودی در کادر زرد نشان داده شد ممکن است یک رقم تفاوت بین پلاک ورودی وخروجی باشد اما احتما سرقت کم تر است اما بررسی کماکان باید انجام گیرد

در حالتی که تصویر به رنگ سبز نشان داده شد یعنی تطبیق پلاک به صورت کامل انجام پذیرفته است.

برای سیستم های تمام هوشمندی که بدون وجود کاربر ناظر کار میکندد نیاز است تا در صورت عدم تطبیق

به صورت خودکار ممناعت از خروج صورت پذیرد.

به همین منظور از منوی امکانات و تنظیمات نرم افزار راهبند پلاک خوان و نسخه های نرم افزار تشخیص پلاک خودرو پارکینگ

از زبانه دوربین پلاک خوان میتوان این تنظیمات را مانند توضیحات زیر انجام داد:

امنیت در اتوماسیون نرم افزار تشخیص پلاک خوان خودرو پارکینگ
امنیت در اتوماسیون نرم افزار تشخیص پلاک خوان خودرو پارکینگ

بررسی حالتهای مختلف واکنش پس از تطبیق

ابتدا باید درصدی را به عنوان ملاک تطبیق در نظر گرفت که حد تطبیق درست و غلط را مشخص نمود سپس

با توجه به شرایط موجود یکی از حالتهای زیر را انتخاب میکنیم:

بدون واکنش : نرم افزار به عدم تطابق واکنشی نشان نمیدهد!

اجازه خروج ندهد : در صورتی که با کاربری مدیر وارد سیستم شده باشید در صورت عدم تطابق امکان خروج وجود خواهد داشت و کاربران میهمان قادر به خروج خودرویی که حد تطابق را ندارند نخواهند بود

آلارم امنیتی فعال شود : میتوان آزیر یا آلارام امنیتی را با انتخاب این گزینه در صورت عدم تطابق فعال نمود

ثبت عملکرد : نرم افزار مانع از خروج نمیشود و فقط این عدم تطابق را ثبت میکند

برای استعلام قیمت راهبند پلاک خوان با ما تماس بگیرید.