بهترین مکان جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ

  • بهترین مکان جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ

در پیدا کردن بهترین مکان جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ برای نرم افزار مدیریت پارکینگ اولین نکته مهم اینست که شما باید جانمایی را در محلی که خودرو جهت دریافت قبض یا کارت در ورود یا خروج پارکینگ ایستاده است پیدا کنید و سپس جانمایی را باید طوری انجام دهید که:

1- در هنگام توقف خودرو در محل دریافت کارت پلاک بصورت واضح در دوربین پلاک خوان رویت شود

2- دوربین بتواند از بیشترین فاصله از محل توقف خودرو پلاک خودرو را قبل از ورود یا خروج شناسایی کند(جهت بالا بردن دقت نرم افزار)

با توجه به مقالات قبلی که در باره مدت زمان شناسایی پلاک در سیستمها و دوربینها صحبت کردیم میتوانیم محاسبه کنیم که یک خودرو با چه سرعتی میتواند باشد تا نرم افزار پلاک خوان ما بتواند پلاک آنرا شناسایی کند.

در حالتی که ما از دوربین 1 مگا پیکسلی استفاده میکنیم 200 میلی ثانیه زمان نیاز است تا یک پلاک 100 درصد صحیح شناسایی شود، میتوانیم با کم کردن صحت پلاک یعنی به 98 درصد سرعت شناسایی پلاک را بالاتر ببریم بعبارتی بجای مشاهده 2 بار پلاک برای تصمیم گیری 1 بار استفاده کنیم و سرعت شناسایی را 2 برابر کنیم. پس نرم افزار پلاک خوان ما در سیستم کنترل تردد هوشمند میتواند میانگین 10 پلاک را در یک ثانیه شناسایی کند (هر 100 میلی ثانیه یک بار).

اگر خودرویی با سرعت 50 کیلیومتر در ساعت باشد تقریبا 14 متر در ثانیه حرکت میکند، و فرضا دوربین ما 10 متر را پوشش دهد یعنی 710 میلی ثانیه در دید دوربین ما برای شناسایی قرار خواهد داشت و با توجه به اینکه ما هر 100 میلی ثانیه 1 بار پردازش پلاک برای پلاک خوانی را انجام میدهیم بنابراین 7 بار فرصت خواهیم داشت پلاک صحیح را شناسایی کنیم! اگر بخواهیم آستانه تشخیص سرعت خودرو را حساب کنیم باید خودرو آنقدر سرعت داشته باشد که در کمتر از 100 میلی ثانیه 10 متر را پیمایش کند مثلا 101 متر در ثانیه که این سرعت معادل 366 کیلومتر در ساعت خواهد بود! (که البته تمام این فاکتورها به جانمایی و کیفیت دوربین نور و سایر فاکتورها ارتباط دارد).

نرم افزار پلاک خوان دلتا میتواند پلاکها را در زاویه 50 درجه تا 90 درصد و در 45 درجه تا 98 درصد و زیر این زاویه (چه افقی و چه عمودی) تا 99.8 درصد درست تشخیص دهد. بالارفتن میزان خطا و عدم شناسایی درست در بالاتر رفتن زاویه افقی و عمودی بدلیل بهم زدن تناسب پلاک و نیز همپوشانی حروف و اعداد در زاویه میشود. فرض کنید با زاویه 50 درجه عدد 3 را میبینید، دندانه سوم عدد 3 روی دندانه دوم قرار میگیرد و شبیه به 2 خوانده میشود همین امر برای حرف “س” و “ص” یا عدد 2 و 7 میباشد. در زاویه های عمودی کوتاهتر شدن ارتفاع اعداد شناسایی پلاک را مشکل میکند و حروف و اعداد مشابهی مثل 1 و 9 یا “ی” و “ک” تولید میکند به این اتفاق همپوشانی میگویند .

بنابراین باید در جانمایی دوربین پلاک خوان زاویه کمتر از 45 درجه باشد. اما این زاویه چیست؟

برای روشن شدن این موضوع عکس زیر را مشاهده کنید:

زاویه دوربین پلاک خوان با پلاک

زاویه دوربین پلاک خوان با پلاک

زاویه B زاویه ای است که دوربین با پلاک میسازد.

عکس زیر را ببینید:

جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ

جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ

با توجه به فاصله و نحوه قرار گیری خودرو زاویه محاسبه شده با پلاک حدود 27 درجه است.

نمونه دوم را ببینید:

جانمایی نا مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ

جانمایی نا مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ

                                               

با توجه به فاصله و نحوه قرار گیری خودرو زاویه محاسبه شده با پلاک حدود 50 درجه است. و این جانمایی اشتباه است.

در زیر روش دقیق محاسبه زاویه دوربین پلاک خوان با پلاک را توضیح میدهیم:

خودرویی را در آخرین نقطه از محل مورد نظر دریافت کارت یا قبض در جلوی کانکس متوقف کنید، نقطه ای که اکنون پلاک قرار دارد را نقطه A  بنامید (وسط پلاک را مد نظر است).

نقطه ای را که لنز دوربین قرار دارد نقطه B  بنامید.

نقطه دلخواهی از کانکس را انتخاب کنید و آنرا نقطه C  بنامید.

اکنون فاصله های A,B,C را با متر اندازه گیری کنید.

زاویه B با فرمول زیر محاسبه میشود:

فرمول محاسبه زاویه دوربین پلاک خوان

فرمول محاسبه زاویه دوربین پلاک خوان

برای مثال زاویه زیر را محاسبه میکنیم:

محاسبه زاویه دوربین پلاک خوان با پلاک

محاسبه زاویه دوربین پلاک خوان با پلاک

بنابراین:

جانمایی دوربین پلاک خوان پارکینگ

بنابراین اندازه زاویه  B برابر با 23.65 درجه است.

مقادیر arcCos برای محاسبه زاویه:

مقدار ArcCos

0.65

0.71

0.77

0.82

0.87

0.91

0.94

0.97

0.98

0.99

1

زاویه بر حسب درجه

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

بهترین زاویه جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ :

بهترین زاویه جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ

بهترین زاویه جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ

زاویه a=15 درجه برای دوربین x و b=30 درجه برای دوربین y و c=45 درجه برای دوربین z است.

در زیر دیاگرام ارتفاع دوربین پلاک خوان بر حسب متر برای زاویه های مناسب استاندارد بر حسب درجه را مشاهده میکنید:

جانمایی دوربین پلاک خوان در ارتفاع های مناسب استاندارد بر حسب زاویه

جانمایی دوربین پلاک خوان در ارتفاع های مناسب استاندارد بر حسب زاویه

وقتی دوربین را در ارتفاع جانمایی میکنید باید مراقب نقاط کور باشید، بوم راهبند یا سپر خودرو(پیکان یا 206 که در زیر سپر جا سازی شده است) که مانع دید پلاک توسط دوربین پلاک خوان میگردد.

در نظر داشته باشید که در جانمایی دوربین پلاک خوان اگر هم زاویه افقی و هم عمودی داشته باشید نمیتوانید هر دو زاویه را در 45 درجه نصب کنید، باید مواظب باشید جمع دو زاویه از 75 درجه فراتر نرود.

بهترین مکان نصب دوربین پلاک خوان در زاویه 0 درجه ارتفاع است که هم بوم راهبند و هم سپر خودرو مانع دید نمیشوند بنابراین نصب دوربین در ارتفاع 0.5 تا 1 متر توصیه میشود و نصب در ارتفاع بالا یک اضطرار است.