به روز رسانی نسخه5.2.7نرم افزار پارکینگ

به روز رسانی نسخه5.2.7نرم افزار پارکینگ

 

1- اضافه کردن عکس پلاک در تردد پارکینگ قسمت گزارشات نامحسوس:

در قسمت  تردد نامحسوس با انتخاب هر کدام از تردد ها تصویر ثبت شده از پلاک را در هنگام ورود  یا

خروج نمایش میدهد.

2-ثبت اطلاعات سیستم  و نام کاربری سیستم عامل کاربرهای متخلف:

در صورتی که پارکینگ از چند درب تردد داشته باشد و یا کامپیوتر داشته باشد  اگر چند درب ورود و

چند درب خروج داشته باشد به تفکیک مشخصات سیستم عامل گزارش تخلفات را میتوان بدست آورد

برای مثال کاربر 1 که محل عملیات درب ورود بوده از سیستم عامل با نام Delta1 اقدام به ویرایش

قبوض کرده است که میتوان کاربر متخلف را یافت.

3-ثبت تخلف  اقدام به بستن دوربین یا خاموش کردن دوربین:

 

pelakkhan

با بستن پنجره دوربین پلاک خوان در سیستم هایی که از این امکان استفاده میکنند ثبت تردد ها دیگر

انجام نمیشود . کاربر با خاموش کردن دوربین یا بستن آن در ساعاتی از زمان کار خود میتواند  بدون

اقدام به ثبت ورود  اجازه ورود به خودرو بدهد و در زمان خروج وجه نقد دریافتی را بدون ارائه به مدیر

به جیب بزند.

در صورتی که مدیران این امکان را در نرم افزار کنترل پارکینگ فعال کرده باشد زمانی که اقدام به

بستن صفحه نرم افزار پارکینگ پلاک خوان  شود گزارش آن و زمان آن را ثبت میکند و با اعلام هشدار

به کاربر مانع از انجام آن می شود.

4-انواع تعریف سیستم از نظر فعالیت ها:

در پوشه نرم افزار پارکینگ  Parkingsoft فیلی متنی به نام Door.txt قرار داردکه با توجه به متن نوشته شده

در آن کارکرد  برخی از امکانات سیستم پارکینگ را نادیده میگیرد . دسته بندی به شرح زیر میباشد:

Enter : سیستم درب ورود تعریف میشود و درصورت یک طرفه بودن تردد فقط امکان ورود

Exit : سیستم درب خروج تعریف میشود و درصورت یک طرفه بودن تردد فقط امکان خروج

reporter : سیستم برای ارائه گزارشات مالی میباشد

manager : دوربین پلاک خوان را نمایش نمیدهد.