تفاوت های دوربین پلاکخوان با RFID

تفاوت بین پلاک خوان و RFID :

امروزه  سیستم کنترل تردد  ، به یک روند  برای بسیاری از پارکینگ‌ها بدل شده است. شرکت ها، مجتمع‌های آپارتمانی، ادارات و … هر یک برای کنترل تردد خودرو ها مجموعه و کاهش

نفرات برای نگهبانی و افزایش دقت ، بهروش های کنترل هوشمند تردد خودرو روی‌ آورده‌اند. در این بین برخی معتقدند که استفاده از دوربین‌های پلاک‌خوان گزینه بهتری برای این موضوع

هستند در حالی که برخی دیگر اعتقاد دارند RFID راهکار مناسب در این زمینه است . در ادامه با ملاک های مختلف آن ها را بررسی میکنیم.

ملاک های سنجش:

امنیت : اگر مخدوش کردن پلاک را عیب  نرم افزار پارکینگ پلاکخوان  بدانیم امکان کپی شدن تگ ها را هم میتوان عیب آنتن های RFID دانست اما مزیت دوربین های پلاک خوان در این حالت

ثبت تصویر خودرو است .

هزینه : در سال های گذشته به دلیل قیمت پایین و تنوع آنتن ها استفاده از آنها توجیح پذیر بود.اما قیمت بالای آنها در این مدت و تنوع کم در مدل های آنها و پیشرفت قابل ملاحظه سیستم

های پلاک خوان استفاده از دوربین پلاک خوان را توجیح پذیر میکند.

راه اندازی: آنتن های پروانه ای اغلب زاویه خاصی را پوشش میدهند و زمانی که تگ در این زاویه قرار گرفته باشد قابل خواندن است اگر عرض درب زیاد باشد به بیش از یک آنتن نیاز است

اما برای یک درب با عرض بیش از 6 متر هم میتوان از یک دورین استفاده نمود و میتوان زوم آن را کاهش داد.

برد : آنتن های برد بلند اغلب تا برد مفید 7 متر موجود اند و برای برد بیشتر نیاز به مجوز از سازمان تنظیم مقررات رادیویی است با توجه به اینکه معمولا تگ روی شیشه جلو خودرو ها نصب

میگردد طول کاپوت خودرو را باید از برد مفید آن کاست اما برای افزایش برد تشخیص پلاک نیاز به دوربین قوی تر است.

سرعت تردد: با توجه به ثبت ورود در آنتن ها در برد کمتر از 7 متر خودرو در فاصله کمتری از راهبند دستور باز شدن را به سیستم میدهد که سرعت تردد در مکان های با ترافیک بالا کاسته

میشود اما در دوربین های نرم افزار پارکینگ پلاکخوان به دلیل تشخیص پلاک در فاصله دور تر قبل از رسیدن خودرو به درب هم امکان باز شدن درب وجود دارد

استفاده چند منظوره : در مکان هایی سیستم فقط برای افراد خاصی اقدام به باز کردن راهبند یا درب میکند ولی همواره یکسری تردد ها به عنوان افراد متفرقه نیز وجود دارند که راهبند به

صورت دستی برای انها ممکن است باز شوند با استفاده از دوربین های پلاک خوان میتوان از تردد هر دو لاگ گیری کرد و زمان تردد را ثبت نمود

همچنین در صورت نیاز به امنیت بالا تر باید علاوه بر آنتن برای ثبت ورود برای رکورد کردن تردد ها اقدام به نصب دوربین مدار بسته نمود اما با استقاده از دوربین های پلاک خوان میتوان یک

خروجی برای ضبط کردن تصاویر نیز داشت.