تنظیمات اتوماسیون پارکینگ

سایر تنظیمات اتوماسیون پارکینگ

تنظیمات کامل سایر تنظیمات در اتوماسیون پارکینگ

صحت پلاک: با فعال سازی این بخش چنانچه پلاک تشخیصی و یا پلاک وارد شده مشابه الگوی پلاکهای ایران نباشد صفحه ثبت ورود تا وارد کردن پلاک معتبر منتظر باقی میماند.

تکنولوژی نرم افزار: اتوماسیون پارکینگ میتواند از 3 حالت تکنولوژی نرم افزار پشتیبانی کند:

تکنولوژی RFID: این تکنولوژی برای استفاده از حالت RFID  میباشد تا در هنگام دریافت کارت بدون نیاز به بالا بودن صفحه اصلی اتوماسیون پارکینگ برنامه به کار خود ادامه دهد.

تکنولوژی BarCode: در این تکنولوژی برای ثبت کارت نیاز به بالا بودن صفحه اصلی اتوماسیون پارکینگ میباشد تا هنگامیکه بارکد ریدر شماره بارکد را از روی کارت خواند در باکس مخصوص وارد و ثبت ورود انجام شود. در این تکنولوژی که تکنولوژی قدیمیتر است تعدادی کارت با بارکدهای مشخص در نظر گرفته میشود مثلا بارکدهای 100 تا 199 برای 100 عدد کارت سپس آنها را مطابق دستورالعمل بخش تعریف کارتها ثبت و نیز این قسمت را بر روی BarCode تنظیم میکنید.

تکنولوژی Mifare: این قسمت مشابه بخش RFID و EM18 است با این تفاوت که پورتهای سیستم در بخش کارتخوانهای مایفر تنظیم خواهد شد.

سایز قبض: برای صدور قبض این اتوماسیون پارکینگ از دو حالت 8 سانتی(پرینترهای حرارتی) و A5 سایز نصف برگه A4 پشتیبانی میکند.

محاسبه واحد پولی: واحد پولی که در نمودارهای قبوض و سایر بخشهای نرم افزار ثبت میگردد در این قسمت تتنظیم میشود.

تعداد رقمهای مبلغ: با توجه به تعداد رقمهای تابلو سون سیگمنت نمایش مبلغ قابل پرداخت خریداری شده این عدد تنظیم میگردد. سیگمنتهای نمایش مبلغ در حالت پیش فرض 5 رقمی و حداکثر تا 7 رقم میتواند نمایش دهد. چنانچه این عدد را درست تنظیم نکرده باشید عدد نمایش داده شده بر روی تابلو ناقص نمایش داده میشود.

ورودی پیشپرداخت: با تیک زدن گزینه دریافت پیشپرداخت هنگام ورود در قبض خودکار و ثبت مبلغ مورد نظر در گزینه ورودی-پیش پرداخت هنگام صدور قبض مبلغ فوق در هنگام چاپ قبض بعنوان پیشپرداخت نمایش داده میشود، این مبلغ بصورت لیستی از مبالغ بصورت نزولی هر 10.000 واحد نمایش داده میشود.

دریافت مالیات: با فعال کردن این گزینه و انتخاب درصد مالیات بر ارزش افزوده نرم افزار در هنگام خروج بصورت خودکار درصد این مبلغ را به مبلغ محاسبه شده اضافه میکند.اگر از حالت رند کردن مبالغ استفاده میکنید مبلغ مالیات به مبلغ قابل پرداخت اضافه میگردد سپس رند میشوند.

دربهای ورودی خروجی یکطرفه عمل کند: با فعال کردن این گزینه با توجه به نوع درب ورودی یا خروجی تعریف شده در برنامه (فایل Door.txt) هر درب فقط وظیفه یک عمل را انجام خواهد داد و در صورتیکه عمل ورود یا خروج از درب اشتباه انجام شود نرم افزار جلوگیری خواهد کرد.

نکته: یکطرفه کردن دربها برای کاربران مهمان تعریف میشوند و کاربران مدیر میتوانند بدون توجه به نوع درب ورودی و خروجی ثبت نمایند.

واکنش نرم افزار در هنگام قطع نمایشگر مبلغ: چنانچه از تابلو نمایشگرهای جدید سیستم پارکینگ استفاده میکنید میتوانید با تنظیم این گزینه کاربر را ملزم به وصل تابلو نمایشگر مبلغ کنید.این مکانیزم به این صورت عمل میکند که قبل از ارسال و ثبت خروج کاراکتر کنترلی را به سیگمنت ارسال و چنانچه کاراکتر کنترلی برگشت داده نشود با پیام یا واکنش مناسبی که شما در این قسمت تعیین کرده اید عملکرد را قطع یا ادامه میدهد.

این حالت میتواند در صورت قطع برق سیگمنت ، اتصال به پورت اشتباه و یا بریدن سیم واکنش مناسب را تشخیص دهد.

آدرس ip  راهبند ورودی و خروجی: برای دسترسی به کنترل راهبندهایی که بصورت شبکه هستند آدرس ip راهبندها را در این بخش وارد میکنیم. راهبندهای TCP 102 از این بخش استفاده میکنند.

واکنش نرم افزار در هنگام ثبت کارت: این بخش در حالتی که از کنترلر راهبند استفاده میکنید تنظیم میشود تا عملیات را بصورت دلخواه شما کنترل کند، در حالت راهبند بصورت خودکار ثبت شود با ثبت ورود و خروج نرم افزار بدون پرسش سوال از کاربر درب را باز خواهد کرد و حالت منتظر تایید کاربر بماند پس از ثبت ورود یا خروج نرم افزار منتظر تایید برای باز شدن راهبند خواهد ماند، در این حالت در هر حال برای دارندگان کارتهای رایگان و مشترکینی که کارتهای آنها معتبر باشد راهبند بصورت خودکار باز میشود.