ثبت کارتها در اتوماسیون پارکینگ

مشاهده و ثبت کارتها در سیستم سامانه اتوماسیون پارکینگ

لیست کارتهای ثبت شده را در این قسمت مشاهده میکنید:

ثبت کارت در اتوماسیون پارکینگ هوشمند

  • تعریف خودکار کارت پارکینگ

در قسمت سمت راست بالا تیک ثبت خودکار را بزنید و کارت را بر روی دستگاه ریدر کارت قرار دهید، نرم افزار اتوماسیون پارکینگ بصورت خودکار با توجه به آخرین شماره کارت ثبت شده شماره پس از آنرا به کارت اختصاص میدهد، بنابراین دقت کنید که کارتها بصورت ردیف و پشت سرهم در اتوماسیون پارکینگ ثبت شوند و از قلم افتادن کارتی باعث بهم خوردن نظم و ترتیب کارتها خواهد شد.

نکته: اگر در هنگام ثبت کارتها کارتی ثبت نشد یا معیوب بود میتوانید از کارتهای دیگر بجای آن استفاده کنید و پس از آن کارت معیوب را حذف کنید

نکته: اولین کارتی که در نرم افزار کنترل پارکینگ ثبت شود شماره 1 به آن داده میشود لذا اگر کارتهایتان را مثلا از 100 شروع به شماره گذاری کرده اید باید 99 کارت قبل از ان ایجاد کرده باشید که آنرا نیز میتوانید از ثبت تعرفه دسته ای کارت انجام دهید و در پایان کارتهای اضافی را حذف کنید.

  • ایجاد دسته ای کارت

برای تعریف تعداد مشخصی کارت غیر لمسی ( که از ریدر کارت استفاده نمیشوند ) از این گزینه استفاده میشود:

تعریف دسته ای کارت پارکینگ

دستور بالا 10 عدد کارت از شماره 270 تا 279 برای شما در سیستم اتوماسیون پارکینگ ایجاد میکند که شماره سریالها بصورت رندوم تولید میشوند. از این روش تعریف کارت برای تعریف کارتهای بارکدی استفاده میشود.

  • تغییر اعتبار

پیشفرض اعتبار کارتها فعال است. میتوانید برای نامعتبر کردن یک کارت آنرا انتخاب و بر روی تغییر اعتبار کلیک کنید:

تغییر اعتبار کارت پارکینگ در اتوماسیون پارکینگ

نامعتبر کردن کارت باعث از کار افتادن کارت میشود. در صورت نامعتبر کردن یک کارت مثلا کارت فراری با زدن کارت بر روی سیستم پیامی نامعتبر بودن کارت برای شما نمایش داده میشود.

سیستم نمایش هوشمند خطا در اتوماسیون پارکینگ

نکته: چنانچه کارتی در اتوماسیون هوشمند پارکینگ تعریف نشده باشد با زدن کارت پیام کارت تعریف نشده بر روی صفحه اصلی نمایش داده میشود.

  • انتخاب تعرفه

اگر میخواهید برای کارتهای تعریف شده تعرفه ثابتی در نظر بگیرید میتوانید هر کارت دلخواه را انتخاب و با کلیک بر انتخاب تعرفه، تعرفه دلخواهتان را انتخاب کنید. با اینکار میتوانید با ثبت ورود خودرو تعرفه به صورت خودکار بر روی آنچه شما انتخاب کرده اید باقی میماند و چنانچه تیک ثبت خودکار تعرفه را از بخش تنظیمات زده باشید انتخاب تعرفه در صدور قبض بصورت خودکار انتخاب و از دسترس کاربر خارج میشود.

  • تعرفه دسته ای کارت

بجای انتخاب تک به تک کارتها میتوانید دسته ای از کارتها را برای تعرفه ای خاص انتخاب کنید:

تعریف تعرفه دسته ای کارت سیستم پارکینگ

تنظیمات فوق در تعریف تعرفه دسته ای کارت از کارت 120 تا 124 (5 کارت) را با تعرفه موتور سیکلت تعریف خواهد کرد.

  • حذف تعرفه انتخابی

میتوانید با انتخاب یک کارت و کلید حذف تعرفه، انرا بدون تعرفه کنید تا در هنگام ثبت ورود نرم افزار نوع تعرفه را از کاربر بخواهد.

  • کارتهای رایگان

در این بخش میتوانید برخی از کارتهایی را بصورت رایگان تعریف کنید تا در هنگام تردد این افراد مبلغ محاسبه نگردد. این بخش را مهمانان یا کارتهای VIP میگویند. میتوانید کارتها را نفر به نفر و یا دسته ای تعریف کنید.

  • ایجاد دسته ای کارتهای رایگان

در حالت دسته ای میتوانید تعداد مشخص کارت را تعریف کنید:

کارت رایگان سامانه پارکینگ

با تعریف بالا کارتهای شماره 50 تا 54 (5 کارت) را از تاریخ 01/01/97تا 01/01/98 فعال کردیم.اگر اعتبار دارد را تیک نزنیم و یا بازه زمانی خارج از تاریخ تردد باشد نرم افزار با دادن پیغام مناسب مانع از تردد خودرو میگردد.

میتوانید عکس دارنده کارت را نیز برای سیستم تعریف کنید تا در هنگام ورود با ثبت کارت عکس دارنده کارت نمایان گردد.