صفحه دوربین پلاک خوان در اتوماسیون پارکینگ

صفحه دوربین پلاک خوان

صفحه دوربین پلاک خوان اتوماسیون پارکینگ

در اولین مرحله پس از گذر از محله دریافت رمز عبور برنامه اقدام به باز کردن صفحه دوربین میکند، اگر آدرسها و تنظیمات دوربین صحیح باشد صفحه دوربین بصورت ذیل باز میشود:

اگر از دوربین پلاک خوان استفاده میکنید در بخش بالای سمت راست تصویر پلاک شناسایی شده نمایش داده خواهد شد.

بخش میانی دوربین مربوط به تصویر جاری اتوماسیون پارکینگ میباشد.

در بخش سمت چپ پایین تعداد فریمهایی که دوربین در حال نمایش است نشان داده میشود.

قسمت Processed تعداد پردازشهایی است که دوربین شناسایی پلاک انجام داده است.

در بخش پایین سمت راست Lock Page قرار دارد ، با زدن تیک این قسمت مانع از رفتن صفحه دوربین به بخش پشت صفحه میشوید.

ممکن است آدرس دهی و یا رمز دوربین را اشتباه وارد کرده باشید و یا سیستم عامل به زمان بیشتری برای دسترسی به دوربین تشخیص پلاک احتیاج داشته باشد در این حالت به خطای زیر برخورد میکنید:

خطای دوربین

با کلیک بر ok پیام زیر نمایش داده میشود:

رفع خطای دوربین

برای تلاش مجدد Retry را کلیک کنید و یا میتوانید Cancel را بزنید و بدون دوربین به کار خود ادامه دهید.