عملیات ثبت خروج در اتوماسیون پارکینگ

عملیات ثبت خروج در اتوماسیون پارکینگ

  • ثبت خروج با کارت RFID

وقتی خودرو در صفحه دوربین مشاهده و پلاک بصورت کامل تشخیص داده شد و بر روی صفحه اصلی نرم افزار ظاهر شد کارت را به دستگاه ریدر نزدیک کنید(5 سانتیمتری دستگاه)، مهم نیست که ریدر پشت شیشه یا پشت یک میز چوبی قرار گرفته است. با زدن کارت خروجی که دست راننده بوده است ابتدا با توجه به تنظیمات اتوماسیون پارکینگ (واکنش نرم افزار در هنگام قطع نمایشگر مبلغ) ابتدا نرم افزار پارکینگ وضعیت سیگمنت نمایش مبلغ را بررسی میکند و واکنش مناسب (قطع یا ادامه) را انجام داده و سپس صفحه نمایش عکس ورود ظاهر میشود (5.3.2.7) و سپس ادامه عملیات پس از صفحه نمایش عکس ورود (5.3.2.8) پس از ثبت کارت شماره کارت در بالای سمت راست بخش میانی (بخش1) نمایش داده میشود.

میتوانید برای ثبت خروج از دو ریدر استفاده کنید تا جهت سهولت برای تردد یا استفاده از ریدر مخصوص دارندگان کارتهای رایگان و یا رانندگان اشتراکی نصب کنید.

  • ثبت خروج با کارت مایفر

استفاده از این کارتها مشابه استفاده کارتها در بخش ثبت خروج با کارت RFID(5.3.2.1) میباشد.

  • ثبت خروج با کارت بارکدی

استفاده از این کارتها مشابه استفاده کارتها در بخش ثبت خروج با کارت RFID(5.3.2.1) میباشد با این تفاوت که در حالت استفاده از بارکد باید صفحه اصلی نرم افزار بالا باشد و مکان نمای نرم افزار پارکینگ بر روی شماره کارت منوی سریع بخش پایین سمت چپ فعال باشد:

  • ثبت خروج با شماره کارت

میتوانید بجای استفاده از ریدرهای بارکد مایفر یا کارتخوان rfid شماره کارتهایی در نرم افزار تعریف کنید و برای ورود و خروج شماره کارت را در بخش شماره کارت منوی سریع وارد کنید و با زدن کلید <Enter> عملیات ثبت ورود –خروج را انجام دهید.این روش بسیار قدیمی بیشتر برای کار راه اندازی حالتی است که احیانا ریدرها نتوانند کارت را بخوانند.استفاده از این روش دستی دارای ضریب خطای بالای زیادی است.

ثبت خروج با شماره کارت در اتوماسیون پارکینگ

  • ثبت خروج با قبض بارکدی

اطلاعت موجود بر روی قبض شامل ساعت ، تاریخ، شماره پلاک ، پیش پرداخت و از این قبیل میباشد:

قبض بارکدی اتوماسیون پارکینگ

 بهمراه این اطلاعات بارکدی بر روی قبض وجود دارد که شماره این بارکد بر روی آن نوشته شده است(زیر بارکد که ستاره سمت چپ و راست عدد میباشد) که در صورت ناخوانا بودن یا مخدوش بودن بارکد میتوان برای خروج به آن عدد مراجعه کرد و آنرا در کارت منوی سریع وارد و عملیات خروج را انجام داد.

وقتی خودرو در صفحه دوربین مشاهده و پلاک بصورت کامل تشخیص داده شد (عملیات تشخیص پلاک ) و بر روی صفحه اصلی اتوماسیون پارکینگ ظاهر شد با قراردادن چشمی لیزری بارکد خوان بر روی بارکد عدد بارکد را خوانده و آنرا در سیستم وارد کند.توجه داشته باشید که در این حالت نیز باید صفحه اصلی در بالاترین صفحه فعال قرار داشته باشد با زدن قبض خروجی که دست راننده بوده است ابتدا با توجه به تنظیمات نرم افزار (واکنش نرم افزار در هنگام قطع نمایشگر مبلغ) ابتدا نرم افزار وضعیت سیگمنت نمایش مبلغ را بررسی میکند و واکنش مناسب (قطع یا ادامه) را انجام داده و سپس صفحه نمایش عکس ورود ظاهر میشود (5.3.2.7) و سپس ادامه عملیات پس از صفحه نمایش عکس ورود (5.3.2.8) پس از ثبت خروج شماره بارکد در بالای سمت راست بخش میانی (بخش1)(شماره کارت) نمایش داده میشود.