مدیریت مشترکین چند خودرویی نرم افزار تشخیص پلاک خوان پارکینگ

میتوان از نرم افزار تشخیص پلاک خوان خودرو هوشمند پارکینگ برای تردد مشترکین و پرسنل مجموعه ها استفاده نمود.

با ثبت پلاک خودرو این افراد در هنگام ورود پس از تشخیص پلاک خودرو انها در صورت داشتن مجوز تردد

به صورت خودکار راهبند و درب اتومات را باز گشایی کند.

برخی مشترکین در مجموعه ها با بیش از یک خودرو تردد میکند که نیاز است برای یک اشتراک چند پلاک ثبت گردد . از آنجایی که برای هر اشتراک معمولا یک جای پارک در نظر گرفته میشود ورود دو خودرو مشترک به منزله استفاده از جای پارک سایر مشتریک تلقی میشود و مدیریت این امر چالش برانگیز خواهد بود. اگر به صورت دستی بخواهیم این تردد را مدیریت کنیم با هر بار تردد هر خودرو باید بررسی شود آیا خودرو دیگر از این مشترک در پارکینگ وجود دارد یا خیر و درصورت وجود خودرو باید تردد به صورت افراد متفرقه ثبت گردد. اما این روال کار وقت گیر و پر اشتباه است.

اما با هوشمند سازی ثبت تردد مشترکین تمام این روال به صورت خودکار بررسی میشود.

برای استفاده از این امکان با استفاده از نرم افزار پلاکخوان خودرو نیاز است تا تردد فقط یک پلاک به صورت اشتراک را در نرم افزار فعال شود.

از منوی امکانات و از قسمت تنظیمات آن برگنشان عنلکر کنترلر و راهبند را انتخاب میکنیم

مدیریت مشترکین چند خودرویی در نرم افزار تشخیص پلاک
مدیریت مشترکین چند خودرویی در نرم افزار تشخیص پلاک

تردد فقط یک پلاک به صورت اشتراک در لحظه :با فعال کردن این قسمت مشترکینی که چند پلاک در اشتراک انها ثبت شده است در هنگام ورود ثبت ورود آنها به صورت مشترک (باز شدن خودکار راهبند پلاک خوان ) منوط به عدم وجود هیچ یک از پلاک های ثبت شده قبل از ان است. با این حال میتوان خودرو دوم مشترک را به صورت متفرقه ثبت ورود کرد.

بازکردن راهبند خروج پس از چند دقیقه از آخرین ثبت :

هسته پردازش پلاک همواره در حال تشخیص و تصحیح پلاک های مشاهده شده توسط دوربین پلاک خوان پارکینگ است. گاهی اوقات برخی اعداد به دلیل شباهتی که بهم دارند ممکن پردازشگر را دچار تشخیص اشتباه کنند مثل اعداد 2و3 یا 2و7

در هنگام ورود مشترک چند پلاکی خودرو اولی که به عنوان مشترک ثبت ورود میشود در خروج نیز میبایست به صورت مشترک نیز خارج گردد یعنی با نرم افزار تشخیص پلاک خودرو در خروجی بدون ثبت مبلغ قابل پرداخت راهبند باز شود. همچنین خودروی دوم مشترک که به عنوان متفرقه در این حالت ثبت ورود میگردد نیز بایست در خروج به عنوان یک خودرو متفرقه ثبت خروج شود.

در هر بار پردازش پلاک نرم افزار بررسی میکند که این شماره پلاک مشاهده شده جزو مشترکین هست یا خیر سپس بررسی میکند آیا مجوز عبور این پلاک در این تاریخ وجود دارد؟

در مرحله سوم نرم افزار بررسی میکند آیا شماره پلاکی از این شماره اشتراک در پارکینگ وجود دارد یا خیر؟

حالا طبق اطلاعات بررسی فوق میتوان حالت خاصی را در نظر گرفت. خودرو مشترک دوم که به عنوان متفرقه وارد پارکینگ شده بعد از ثبت خروج پلاک اولی اکنون اقدام به خروج میکند و مانند خودرو های متفرقه بایستی پس از پرداخت مبلغ و ثبت تراکنش راهبند باز شود.

اما ممکن است به علت مخدوش بودن یکی از اعداد ، ابتدا شماره پلاک درست تشخیص داده شود و نرم افزار طبق دستور العمل بالا شماره این پلاک را به عنوان مشترکی که به صورت متفرقه ثبت شده است تشخیص دهد از آنجایی که پلاک اول از پارکینگ خارج شده و هیچ خودرویی از این مشترک دیگر در پارکینگ نیست ممکن است در پردازش دوم اعدادبه اشتباه خوانده شوند ، و این پلاک خودرو که به صورت متفرقه ثبت شده بود چون تنها شماره پلاک موجود در پارکینگ از این مشترک است به عنوان مشترک خارج شود.

در این قسمت میتوان فاصله زمانی در نظر گرفته شود تا بعد از پردازش پلاک مشترک هیچ اقدامی تا ثبت خروج کامل خودرو توسط پلاک خوان انجام نگردد.

مدیریت مشترکین چند خودرویی در نرم افزار تشخیص پلاک
مدیریت مشترکین چند خودرویی در نرم افزار تشخیص پلاک

تداخل مشترک با متفرقه در هنگام چاپ قبض :

اگر مشترکی دارای مجوز تردد در هنگام ورود اقدام به دریافت قبض توسط اتوماسیون پارکینگ هوشمند برای ورود کند نرم افزار یک بار این شماره پلاک را به عنوان متفرقه و یک بار به عنوان مشترک ثبت ورود میکند در هنگام خروج نیز در ابتدا با بررسی شماره پلاک بلافاصله شماره پلاک به عنوان مشترک تشخیص داده شده و عبور انجام میگردد حال همیشه ثبت ورود این پلاک به عنوان متفرقه در موجودی فعلی پارکینگ خواهد ماند.

میتوان واکنش نرم افزار کنترل تردد پلاک خوان پارکینگ را برای رخ داد این چنینی تنظیم نمود.

برای تنظیم این واکنش میتوان از قسمت امکانات و تنظیمات از قسمت برگنشان سایر تنظیمات این واکنش را مدیریت نمود که از جمله :

ارسال پیام تصمیم گیری به کاربر

ارسال بوق ممتد به کنترلر

بدون واکنش

پخش پیام صوتی از اسپیکر

است.

برای استعلام قیمت نرم افزار تشخیص پلاک هوشمند خودرو با ما تماس بگیرید.