مشاهده عکس ورود در اتوماسیون پارکینگ

مشاهده عکس ورود در اتوماسیون پارکینگ

  • صفحه نمایش عکس ورود

همزمان با نمایش عکس ورودی پیام باز کردن راهبند نیز نمایش داده میشود. چنانچه در قسمت تنظیمات واکنش اتوماسیون پارکینگ در هنگام ثبت کارت را بر روی منتظر تائید کاربر تنظیم کرده باشید اولین پیامی که مشاهده میکنید پیام باز کردن راهبند خواهد بود:

سوال باز شدن راهبند در اتوماسیون پارکینگ

میتوانید پس از تحویل کارت به راننده بر روی Yes کلیک کنید تا راهبند باز شود.اگر تنظیمات واکنش اتوماسیون پارکینگ در هنگام ثبت کارت را بر روی حالت خودکار گذاشته باشید راهبند بلافاصه پس از مرحله ثبت کارت بالا میرود مگر اینکه پورت راهبند بدرستی تنظیم نشده باشد و یا از دسترس خارج شده باشد:

خطای باز کردن راهبند

در اینصورت تنظیمات را بازبینی کنید و پس از صحت یکبار از نرم افزار خارج و مجدد وارد شوید.

نکته: اگر خودرو وارد شده دارنده کارت رایگان و یا اشتراکی و یا پرسنل باشد نرم افزار بدون در نظر گرفتن حالت تنظیم شده برای راهبند، بصورت خودکار راهبند ( توسط کنترلر راهبند ) را باز میکند.

مشاهده عکس ورودی در اتوماسیون پارکینگ

در بخش میانی این صفحه عکس ورودی خودرو نمایش داده میشود که میتوانید با کلیک راست کردن بر روی تصویر آنرا بزرگنمایی کنید و با دوبار کلیک کردن یه فشار کلیدی از روی صفحه کلید صفحه نمایش محو میشود.

در قسمت بالای صفحه شماره پلاک ورودی، مدت توقف و مبلغ قابل پرداخت نمایش داده میشود.

رنگ قاب دور عکس و پس زمینه بیانگر این است که شماره پلاک ورودی خودرو با پلاک خروجی برابر است یا خیر، چنانچه رنگ سبز ظاهر شود اطمینان از تطابق کامل پلاک است، رنگ زرد تطابق تا حد زیادی انجام شده است و رنگ قرمز تطابق ناقص و هشدار میباشد.

چنانچه رنگ مشکی ظاهر شود دوربین خروجی پلاک برنگردانده است تا تطابق انجام شود.