پیکربندی دستگاه پرداخت پی سی پوز

پی سی پوز دستگاه کارتخوانی است که مشابه سایر کارتخوان های بانکی با این تفاوت که ورود مبلغ قابلپرداخت توسط کاربر نیست و مستقیما از نرم افزار های کامپیوتری این مبلغ صادر میگردد. ارسال مبلغ به پوز در سیستمهای اتوماسیون پارکینگ نیز کاربرد دارد.

مشکل رایج استفاده از دستگاه های کارتخوان اشتباه وارد کردن عدد از جمله تبدیل ریالی مبالغ قابل پرداخت است

با همین هدف در و برطرف کردن مشکل در پایانه های پر تراکنش و جلوگیری از اشتباه وارد کردن اعداد دستگاه های پی سی پور ارائه گردید.

میتوان در صورت نیاز این پایانه ها را از شرکت های مختلف عرض کننده تهیه نمود.

شرکت های تامین کننده این پایانه ها برای ارتباط گیری پاینه ها با نرم افزار ها پروتکل های مختلفی را در اختیار توسعه دهندگان نرم افزار های قرار میدهند که این پروتکل ها میتواند انحصاری نیر باشند.

اما اکثر پایانه های پی سی پوز بااستفاده از کابل شبکه اطلاعات خود را از کامپیوتر ها دریافت میکنند.

نحوه برقرای ارتباط پایانه با کامپیوتر را میتوان در تصویر زیر مشاهده نمود :

1

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میشود مرکز ارتباط سه کابل شبکه سوئیچ است وبرای ارتباط کامپیوتر با دستگاه پوز پروتکل شبکه آنها در یک رنج قرار گرفته باشد و همچنین Ip ها به صورت ایستا تنظیم شود.

سپس فایل پیکربندی مو جود در پوشه نرم افزار (config.txt) باز نموده و تنظیمات زیر را اعمال میکنیم.

در انتهای خط مربوط به کارتخوان ها تغییرات را با توجه به اطلاعات زیر کامل نمائید

RF1:192.168.1.28;1024;Yes;گیت10 اصلی;

آدرس در نظر گرفته شده برای دستگاه پوز : IP

Port : پورت در نظر گرفته شده برای انتقال دیتا

Door : شماره درب

در صورت استفاده از دو دستگاه کارتخوان مجزا میتوان برای هرکدام درستگاه پوز مخصوص خود را پیکربندی نمود

کافی است تا در خط RF2 ادرس دستگاه پوز دوم را وارد کنیم. با هر بار ثبت خروج از هر کدام از کارتخوان ها مبلغ همان کارت به دستگاه پوز پیکربندی شده اراسال میگردد

این تنظیمات در نرم افزار کنترل تردد خودرو بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.