چاپ قبض در اتوماسیون پارکینگ

چاپ قبض در اتوماسیون پارکینگ

  • ادامه عملیات پس از صفحه نمایش عکس ورود

پس از صفحه نمایش عکس ورودی صفحه اصلی اتوماسیون پارکینگ بصورت ذیل نمایش داده میشود:

صفحه اصلی اتوماسیون پارکینگ

میتوانید اطلاعات راننده دارنده کارت یا قبض را در بخش میانی صفحه ورودی مشاهده کنید شماره پلاک تشخیصی ورودی شماره (1) و پلاک خروجی (2) با هم مقایسه و نتیجه در شماره(7) نشان داده میشود که رنگ پس زمینه این درصد تطابق همرنگ با صفحه نمایش داده شده قاب عکس ورودی بوده است. مبلغ محاسبه شده غیر رند در شماره(4) و مبلغ نمایش رند شده در شماره(5) نشان داده میشود.

میتوانید با فشار کلید پرینتر( شماره 6) قبض یا فاکتور خروجی را بری مشتری صادر کنید، و اگر راننده بدون پرداخت وجه از پارکینگ خارج شد کلید ثبت فرار (3) را فشار دهید تا مبلغ محاسبه شده در محاسبات اعمال نشود و پلاک در بخش قبوض فراری جهت اعلام خودکار در مراجعه مجدد قرار گیرد. با ثبت فرار کارت نیز غیر فعال میشود تا گزارش برای مدیریت ارسال و کارت با کاربری مدیریت مجددا فعال گردد.

پس از ثبت کامل خروج عدد مربوط به ظرفیت باقیمنده پارکینگ یک عدد افزایش و عدد مربوط به مشترکین یا متفرقه یکی کسر خواهد شد:

اطلاعات موجود بر روی صفحه

  • چاپ قبض در اتوماسیون پارکینگ

با کلیک بر روی گزینه پرینتر  چنانچه عملیات ورود انجام شده باشد قبض ورودی و چنانچه عملیات خروج انجام شده باشد قبض خروجی یا فاکتور صادره را مستقیم بر روی پرینتر پیشفرض ارسال میکند.

پرینتر پیشفرض از بخش Control Panel\Hardware and Sound\Devices and Printers سیستم عامل با کلیک راست بر روی پرینتر مورد نظر و انتخاب گزینه Set as default printer تنظیم میگردد.

نمونه چاپ قبض خروجی A5:

چاپ قبض A5 در اتوماسیون پارکینگ