کار با کلاسها در C# سی شارپ

آموزش کار با کلاسها در C# سی شارپ

آموزش سی شارپ c#برای کار با کلاسها در C# سی شارپ بصورت زیر عمل میکنیم.

ابتدا پروژه تست را ایجاد کرده و سپس بر روی پروژه کلیک راست کرده و از گزینه add گزینه Class  را انتخاب میکنیم( تعریف کلاس ).

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید یک نام برای این کلاس انتخاب میکنیم:

کار با کلاسها در C# سی شارپ

اکنون یک کلاس در سی شارپ C# ایجاد کرده ایم.

فرض کنیم میخواهیم در این کلاس تابع عدد اول را بنویسیم.

کد این تابع بصورت زیر در کلاس خواهد بود:


 protected Boolean Aval(int n)
    {
      int i;
      for (i = 2; i < n; i++)
        if (n % i == 0) break;
      if (i == n) return true;
      else return false;
    }

در این تابع یک عدد فرستاده شده و سپس خروجی تابع True یا  False خواهد بود.

این تابع در کلاس بصورت محافظت شده (Protected) تعریف شده است بدین معنا که فقط اعضای این کلاس اجازه دسترسی به این کلاس را خواهند داشت.

برای درک مفهوم کلاسهای محافظت شده در سی شارپ C# اکنون تابع زیر را به کلاس اضافه میکنیم:


public string AvalKochekter(int n)
{
string str="";
for (int i = 1; i <= n; i++)
  if (Aval(i) == true) str += i.ToString() + " - ";
return str;
}

در تابع بالا از کلاس سی شارپ یک تابع تعریف شد که عددی را بعنوان ورودی دریافت کرده و رشته ای که شامل اعداد اول کوچکتر از آن عدد هستند به خروجی ارسال میگردد.

این تابع از کلاس سی شارپ C# بصورت Public یعنی عمومی تعریف شده است که اجازه دسترسی از خارج کلاس به این تابع میسر میباشد.

همانطور که در کدها مشاهده میکنیم تابعی که در کلاس تعریف گردید اجازه دسترسی به منابع محافظت شده در کلاس را دارد.

منابع محافظت شده در کلاسهای در سی شارپ از خارج از کلاس قابل دسترسی نخواهند بود و فقط اعضای خود کلاس به آن دسترسی دارند.

برای درک بهتر کار با کلاس ها در سی شارپ c# اکنون سعی میکنیم با استفاده از یک فرم طرز استفاده از کلاسها در سی شارپ را ببینیم:

یک تکست باکس جهت دریافت عدد و یک دکمه برای اجرای کد برنامه بر روی فرم مورد نظرمان ایجاد میکنیم.

اکنون برای استفاده از کلاس های نوشته شده در پروژه سی شارپ مان کد زیر را برای کلیک بر روی دکمه مینویسیم:


 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      classTset ct = new classTset();
      int x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
      MessageBox.Show(ct.AvalKochekter(x).ToString());
      
    }

همانطور که مشاهده میکنید یک شی از کلاس مورد نظر را ایجاد کرده و سپس از آن شی برای استفاده از توابع موجود در کلاس استفاده میکنیم.

دقت کنید که فقط تابع AvalKochekter که بصورت عمومی در کلاس تعریف شده قابل دسترسی از بیرون کلاس است.

کد کلاس ایجاد شده ما بشکل زیر خواهد بود:


class classTset
  {
    public string AvalKochekter(int n)
    {
      string str="";
      for (int i = 1; i <= n; i++)
        if (Aval(i) == true) str += i.ToString() + " - ";
      return str;
    }

    protected Boolean Aval(int n)
    {
      int i;
      for (i = 2; i < n; i++)
        if (n % i == 0) break;
      if (i == n) return true;
      else return false;
    }
  }

فایل ضمیمه شده برای کار با کلاسها در سی شارپ را از اینجا دانلود کنید:

دانلود آموزش کار با کلاسها در سی شارپ