کلید میانبر چاپ قبض در اتوماسیون پارکینگ

تعریف کلید میانبر چاپ قبض در اتوماسیون پارکینگ

در نسخه منتشر شده مهر ماه 1398 این امکان اضافه شده است که شما میتوانید در اتوماسیون پارکینگ برای هر تعرفه در چاپ قبض یک کلید میانبر تعریف کنید. ما قبل از این با زدن کلید F1 قبض چاپ شده و آماده میشد و برای اینکه شما مثلا تعرفه جدیدی را تعریف میکردید این تعرفه را بصورت دستی باید انتخاب میکردید و اینکار وقت زیادی از کاربر را تلف میکرد. اما اکنون جهت تسهیل و بالا بردن سرعت کار میتوانید یک کلید میانبر برای آن تعریف کنید و تعرفه جدید را با فشردن این کلید هم انتخاب و هم چاپ کنید.

برای اینکار در نرم افزار اتوماسیون پارکینگ ابتدا به بخش تنظیمات بروید و مطابق تصویر زیر کلید میانبر تعرفه را انتخاب و تنظیمات نرم افزار را ذخیره کنید:

تنظیم چاپ قبض در اتوماسیون پارکینگ

سپی پس از اینکار به بخش تعرفه ها رفته و تعرفه جدید خود را ثبت نمایید.

پس از ثبت تعرفه جدید مطابق تصویر زیر میتوانید کلید میانبر را انتخاب کرده و حتی اگر در ورودی پیشپرداخت از مشتریان دریافت میکنید آنرا هم ثبت نمایید:

ثبت تعرفه کلید میانبر در اتوماسیون پارکینگ

نکته : هنگامی که کلید میانبر تعرفه را انتخاب میکنید دقت کنید که کلید میانبر تعرفه تداخلی با کلیدهای بخش تخفیف طرف قراردادها نداشته باشد زیرا اگر تداخلی داشته باشند نرم افزار بصورت هوشمند این مورد را بررسی کرده و تا درست کردن آن مورد را ذخیره نمیکند.

اگر برای بالا بردن سرعت ثبت ورودها این عمل را انجام میدهید بهتر است که در بخش تنظیمات نرم افزار اتوماسیون پارکینگ نگهداشتن صفحه را غیر فعال کنید تا بلافاصله پس از فشردن کلید میانبر چاپ قبض انجام شود. در غیر اینصورت نرم افزار برای تایید نهایی منتظر تایید یا فشردن کلید اینتر از صفحه کلید سیستم منتظر خواهد ماند و اینگونه سرعت کار شما در نرم افزار کم شده و صفهای طولانی در درب ورودی تشکیل میشود.