در این برگه نوشته های خود را منتشر میکنیم

می 5, 2023
آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در متلب matlab

شدت نور تصاویر در متلب 3 (7)

هیستوگرام هدف شدت نور تصاویر در متلب  ادامه آموزش نرم افزار متلب بخش 7 در این مبحث آشنا میشویم با : 1- CDF ( تابع تجمعی […]
آوریل 25, 2023
آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در متلب matlab

آموزش شدت نور تصاویر در متلب 2 (6)

  آموزش شدت نور تصاویر در متلب با تابع Imhist ادامه مباحث کار با نرم افزار متلب بخش6 در این مبحث آشنا میشویم با : 1- […]
دسامبر 8, 2022
آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در متلب matlab

آموزش پردازش شدت نور تصاویر در متلب (5)

آموزش پردازش شدت نور تصاویر در نرم افزار متلب ادامه آموزش نرم افزار متلب بخش5 در این مبحث آشنا میشویم با: 1- شدت نور تصاویر  2- […]
سپتامبر 26, 2022
آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در متلب matlab

آموزش تابع imread  در متلب (4)

  آموزش تابع imread  در متلب ادامه آموزش نرم افزار متلب بخش 4 در این مبحث آشنا میشویم با : 1- تابع imread 2- تعریف تروکالر   […]