در این برگه نوشته های خود را منتشر میکنیم

دسامبر 8, 2022
آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در متلب matlab

آموزش پردازش شدت نور تصاویر در متلب (5)

آموزش پردازش شدت نور تصاویر در نرم افزار متلب ادامه آموزش نرم افزار متلب بخش5 در این مبحث آشنا میشویم با: 1- شدت نور تصاویر  2- […]
سپتامبر 26, 2022
آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در متلب matlab

آموزش تابع imread  در متلب (4)

  آموزش تابع imread  در متلب ادامه آموزش نرم افزار متلب بخش 4 در این مبحث آشنا میشویم با : 1- تابع imread 2- تعریف تروکالر   […]
سپتامبر 22, 2022
آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در متلب matlab

آموزش برنامه نویسی در متلب 3 (3)

آموزش برنامه نویسی پردازش تصویر در متلب ( کار با تابع های imread , imshow , figure , zeros , imwrite  imtool , imresize , Copyright […]
آگوست 19, 2022
آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در متلب matlab

آموزش پردازش تصویر در متلب 2

   آموزش پردازش تصویر در متلب 2 بخش2   در این مبحث آشنا میشوید با : 1- تعریف نرم افزار متلب  2- آشنائی با تابع های  […]