در این برگه نوشته های خود را منتشر میکنیم

فوریه 22, 2019

آموزش ساخت user control کنترل dll در سی شارپ c#

آموزش ساخت user control کنترل dll در سی شارپ c# برای ساخت کنترل dll در سی شارپ C#  در ادامه مبحث قبلی ساخت یوزر کنترل در […]
فوریه 16, 2019

آموزش ساخت کنترل dll در سی شارپ c#

آموزش ساخت کنترل dll در سی شارپ c# برای ساخت یک dll کنترل در سی شارپ c# یک sulotion جدید برای این پروژه ایجاد میکنیم. سپس […]
فوریه 5, 2019

کار با کلاسها در C# سی شارپ

آموزش کار با کلاسها در C# سی شارپ برای کار با کلاسها در C# سی شارپ بصورت زیر عمل میکنیم. ابتدا پروژه تست را ایجاد کرده […]