در این برگه نوشته های خود را منتشر میکنیم

آوریل 22, 2019

آموزش کار با تابع جمعی sum count avg در sql

آموزش کار با دستور تابع ( توابع ) جمعی sum count avg در sql اس کیو ال در این بخش از آموزش قصد داریم تا کار […]
آوریل 3, 2019

آموزش ساخت تابع در sql اس کیو ال تابع فاکتوریل در sql

آموزش ساخت تابع توابع در sql اس کیو ال تابع فاکتوریل در sql در این بخش از آموزش کار با sql به ساخت تابع در sql و […]
مارس 29, 2019

آموزش کار با تابع substring len replace در sql

آموزش کار با تابع substring len replace در sql در این بخش از آموزش اس کیو ال قصد داریم کار با تابع های داخلی و دستور […]
مارس 23, 2019

آموزش کار با دستور insert update delete در sql

آموزش کار با دستور  select insert update delete در sql در این بخش از آموزش قصد داریم نحوه کار با چهار عمل اصلی (  select insert update […]