در این برگه نوشته های خود را منتشر میکنیم

اکتبر 25, 2019

جانمایی دوربین پلاک خوان در پارکینگ خودرو سواری

جانمایی دوربین پلاک خوان در پارکینگ خودرو سواری اکنون با توجه به اطلاعات و دانش مقاله های و حالتهای گفته شده به جانمایی دوربین پلاک خوان […]
اکتبر 11, 2019

بهترین مکان جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ

بهترین مکان جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ در پیدا کردن بهترین مکان جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ برای نرم افزار مدیریت پارکینگ […]
سپتامبر 28, 2019

شناسایی آستانه تشخیص پلاک در دوربین پلاک خوان

  شناسایی آستانه تشخیص پلاک در دوربین پلاک خوان در مقاله قبلی تنظمات دوربین پلاک خوان را برای نرم افزار پلاک خوان در حالتها و کیفیتهای […]
سپتامبر 14, 2019

بهترین تنظیمات دوربین پلاک خوان

بهترین تنظیمات دوربین پلاک خوان مقاله ای که میخوانید یک تحقیق واقعی درباره نحوه تنظیم و عملکرد و نصب دوربین جهت کاربرد پلاک خوانی است. شاید […]