در این برگه نوشته های خود را منتشر میکنیم

ژانویه 8, 2021

مدیریت مشترکین چند خودرویی نرم افزار تشخیص پلاک خوان پارکینگ

میتوان از نرم افزار تشخیص پلاک خوان خودرو هوشمند پارکینگ برای تردد مشترکین و پرسنل مجموعه ها استفاده نمود. با ثبت پلاک خودرو این افراد در […]
دسامبر 25, 2020

امنیت نرم افزار تشخیص پلاک خوان خودرو

امنیت در نرم افزار تشخیص پلاک خوان خودرو هوشمند پارکینگ چونه تامین میشود؟ برا ی فهم این موضوع بهتر است ابتدا احتمال سرقت درپارکینگ را بررسی […]
دسامبر 7, 2020

به روز رسانی نرم افزار پارکینگ

به روز رسانی نرم افزار اتوماسیون پارکینگ پلاکخوان بهینه سازی نمایش  شماره پلاک  خودرو های ورودی و خروجی در جدول صفحه اصلی در ساختار سابق نرم […]
دسامبر 1, 2020

آموزش نسخه 5.8.3 نرم افزار اتوماسیون پارکینگ

آموزش نسخه 5.8.3 نرم افزار اتوماسیون پارکینگ تاریخ انتشار:1398/10/05 در این به روز رسانی نرم افزار اتوماسیون پارکینگ ساختار چینش فرم های ثبت ورود و خروج بهینه […]