ir cut در دوربین مداربسته چیست؟

قابلیت ircut در دوربین


این قابلیت به صورت یک فیلتر روی دوربین های مداربسته نصب میگردد که باعث بهبود کیفیت تصاویر با ممناعت از ورود نور مادون قرمز در روز به لنز میشود .

وظیفه IR Cut چیست؟

دوربین های تحت شبکه که دارای قابلیت دید در شب را دارند میتوانند نور بازتاب شده از اجسام و افراد را در طول شب دریافت کنند چنین قابلیت امکان دید در شب IR را برای دوربین فراهم می کند. دوربین در طول شب از طریق LEDهای مادون قرمز اطراف و محیط پیرامون را روشن نموده و تصاویر را در طول شب دریافت می کند.

اما قابلیت دید در شب میتواند خود باعث بروز مشکل و تصاویر ارسالی در روز شود . در طول روز هم لنز دوربین نور مادون قرمز را هم دریافت میکند . مقدار نور مادون قرمز در طول روز بسیار زیاد است و درافت این مقدار نور توسط لنز باعث غیر واقعی شدن تصاویر ارسالی میشود . برای رفع این مشکل از فیلتر IR Cut استفاده می کنند

IR Cut  چگونه در دوربین مداربسته کار میکند؟

ااین فیلتر کارکرد بسیار ساده ای دارد این فیلتر تازمانی که در حال کار است اجازه عبور نور مادون قرمز را نمیدهد د و تنها نور های مرئی را از خود عبور میدهند.در طول روز به دلیل بالا بودن مقدار نور مائون قرمز این فیلتر فقط نور های مرئی را از خود عبور داده و مانع از رسیدن نور مادون قرمز به چیپ تصویر میشود . در طول شب که LED  های مادون قرمز فعال میشوند این فیلتر از مدار خارج شده و اجازه دریافت نور مادون قرمز را به لنز میدهد .

استفاده از این قابلیت در اتوماسیون پارکینگ جهت نرم افزار پلاک خوان بسیار حائز اهمیت است.