کاربرد EIS در دوربین چیست ؟

در پروژه هایی که دوربین های پلاک خوان پارکینگ در محیط بیرون قرار میگرند ممکن است عوامل جوی و باد و طوفان باعث لرزش دوربین شود و این لرزش موجب تاری تصویر شود .


در دوربین هایی که از لنز های زوم استفاده میکنند مانند دوربین های پلاک خوان جاده ایی با افزایش نویز و لرزش کیفیت خروجی تصاویر تحت تاثیر قرار گرفته میشود .
به همین دلیلی شرکت های تولید کنند دوربین های تحت شبکه اتوماسیون پارکینگ همواره به دنبال راهکاری هستند تا بتوان در شرایط کارکرد محیط های بیرون بتوان تاثیر عوامل خارجی را بر دوربین و خروجی نهایی کاهش دهند. یکی از این روش های ابداعی، چیپ های تثبیت کننده دیجیتالی یا الکترونیکی هستند که در ادامه به شرح آن می پردازیم.

تثبیت کننده تصویر دیجیتالی (EIS) تثبیت کننده تصویر الکترونیکی (EIS) به منظور ارتقا کیفیت تصویر ابداع شد. با استفاده از این تکن.ل.ژی تاری و نویز حاصل از عوامل بیرونی رفع میشود.
در این روش با استفاده از تکنولوژی خاص، دوربین خارج از مرز دید استاندارد (که به دلیل حرکت دوربین گرفته شده) این قابلیت دارد تا پیکسل های تصویر را تشخیص دهد. سپس با استفاده از دیتا های موجود اطلاعات این پیکسل ها تصویر الکترونیکی از فریم به فریم حرکت میکند تا یک تعادل حرکتی در تصاویر دوربین ایجاد گردد.
و در نهایت با استفاده از این تکنولژی پلاک های مشاهده شده در نرم افزار پارکینگ پلاک خوان با کمترین تاثیر خوانده شوند. از آنجایی که مقدای از حاشیه مرزی تصاویر زودوده میشود باعث کوچکتر شدن تصاویر و در نهایت مقدار کمی کیفیت تصویر کاهش پیدا میکند اما این مقدار در تاثیر نهایی کار تاثیری نخواهد داشت .
چیپ تصویر EIS یک قطعه سخت افزاری است و معادل نرم افزاری آن تکنولوژی DIS مخفف عبارت Digital Image Stabilization به معنای تثبیت کننده دیجیتالی تصویر است. در مقام مقایسه قاعدتا عملکرد EIS نسبت به DIS به مراتب بهتر است.